Zelf (online) boekhouden

In 2015 deed ruim een derde (36%) van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) aan online boekhouden, blijkt uit onderzoek onder 150 ondernemers. In 2013 was...

Lees verder

De bewaarplicht

Ondernemers zijn wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren. Dan gaat het om de basisgegevens, zoals het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie,...

Lees verder

De eerste gevolgen van de DBA

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is per 1 mei van dit jaar ingevoerd en heeft het hele VAR systeem vervangen. In dat systeem konden...

Lees verder

Over middeling…

Middeling is de regeling waarbij het gemiddelde inkomen (box 1) over 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak) berekend wordt. Dat gemiddelde inkomen is dan de basis...

Lees verder

Hoge Raad houdt box 3 in stand

Box 3 is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Pas wanneer het forfaitaire...

Lees verder

Mijn bedrijf: hobby of onderneming?

Als je je producten of diensten verkoopt, ben je dan ook ondernemer voor de inkomstenbelasting en/of voor de omzetbelasting? Voor de Belastingdienst geldt dat niet...

Lees verder

De Inkomstenbelasting, hoe zat het ook al weer?

Iedereen die in Nederland woont en inkomsten geniet, betaalt (bijzondere gevallen buiten beschouwing gelaten) inkomstenbelasting. De inkomstenbronnen worden onderverdeeld worden in 3 categorieën, zogenaamde boxen...

Lees verder