Stopzetten aftrek scholingskosten

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat de aftrek van scholingsuitgaven per 2018 afgeschaft wordt. In de huidige regeling kan de belastingplichtige kosten voor een...

Lees verder

Zelf (online) boekhouden

In 2015 deed ruim een derde (36%) van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) aan online boekhouden, blijkt uit onderzoek onder 150 ondernemers. In 2013 was...

Lees verder

De bewaarplicht

Ondernemers zijn wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren. Dan gaat het om de basisgegevens, zoals het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie,...

Lees verder

De eerste gevolgen van de DBA

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is per 1 mei van dit jaar ingevoerd en heeft het hele VAR systeem vervangen. In dat systeem konden...

Lees verder

Over middeling…

Middeling is de regeling waarbij het gemiddelde inkomen (box 1) over 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak) berekend wordt. Dat gemiddelde inkomen is dan de basis...

Lees verder

Hoge Raad houdt box 3 in stand

Box 3 is volgens de Hoge Raad niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Pas wanneer het forfaitaire...

Lees verder