Belastingen

Belastingen

Omzetbelasting
Als ondernemer moet u over de verkoopprijs van de producten en diensten die u levert een percentage omzetbelasting afdragen. Periodiek (meestal per kwartaal) moet u hiervoor digitaal de aangifte omzetbelasting indienen. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Indien van toepassing verzorgen wij ook de ICL-aangiften.

Inkomstenbelasting
Iedereen betaalt inkomstenbelasting. Eén keer per jaar doet u daarvan aangifte. Voor een juiste berekening van de inkomstenbelasting is het voor ondernemers belangrijk dat zorgvuldig berekend wordt wat het resultaat  is uit de onderneming. Uiteraard  kunnen wij ook voor u de inkomstenbelasting berekenen en de aangifte indienen als u geen ondernemer (of de partner van de ondernemer) bent.

Vennootschapsbelasting
Is uw bedrijf een rechtspersoon (BV/CV/NV)? Dan moet er aangifte vennootschapsbelasting gedaan worden. Wij bepalen het resultaat uit onderneming, stellen de jaarrekening op en doen voor u de aangifte vennootschapsbelasting. Ook de andere hiermee samenhangende verplichtingen, zoals het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel, kunnen wij voor u verzorgen.

Andere belastingen
Er zijn nog andere belastingen waar u mee te maken kunt hebben of krijgen zoals dividendbelasting  en schenk- en erfbelasting. Bij de meeste van deze belastingen kunnen wij u ook van dienst zijn.

Onze diensten