Werkwijze

Kennismakingsgesprek
De eerste stap naar een vruchtbare samenwerking is een vrijblijvend kennismakingsgesprek. In dit gesprek bespreken wij uw wensen en behoeften en geven wij aan hoe wij u daarbij kunnen ondersteunen. Op basis van zo concreet mogelijke afspraken maken we een gespecificeerde offerte.

Concrete afspraken
We maken afspraken over hoe de aanlevering van de te verwerken gegevens plaatsvindt, hoeveel en welke diensten u precies van ons gaat afnemen en op welke manier wij alle relevante zaken optimaal op elkaar kunnen afstemmen.

We houden contact
Met onze klanten bespreken we regelmatig wat de ontwikkelingen zijn in het bedrijf en of er zaken zijn die volgens ons extra aandacht behoeven. Meestal vinden dit type gesprekken ‘vanzelf’ plaats bij het aanleveren van de gegevens of bij het ophalen van de boekhouding.