Salarisadministratie

Salarisadministratie

Heeft u personeel in dienst? Dan moet u een salarisadministratie voeren. Ook dit kunnen wij u uit handen nemen. Denk aan het verzorgen van:

  • De maandelijkse salarisspecificaties
  • De jaaropgaven
  • De periodieke aangiften loonheffing
  • Contacten met de belastingdienst en andere instanties, zoals bijvoorbeeld het pensioenfonds en de arbodienst.

Onze diensten