Machtiging voor de serviceberichten 2017

Veel van onze klanten hebben ons gemachtigd voor de zogenaamde Serviceberichten Aanslagen (SBA).
Dat heeft tot gevolg dat wij (in principe) automatisch kopieën krijgen van de belastingaanslagen die onze klanten opgelegd krijgen.
Het macht