Machtiging voor de serviceberichten 2017

Machtiging voor de serviceberichten 2017

Veel van onze klanten hebben ons gemachtigd voor de zogenaamde Serviceberichten Aanslagen (SBA).
Dat heeft tot gevolg dat wij (in principe) automatisch kopieën krijgen van de belastingaanslagen die onze klanten opgelegd krijgen.
Het machtigen is een handeling die voor elk belastingjaar opnieuw moet gebeuren en nu alweer voor 2017.
De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt dat de SBA’s 2016 voor de IB en Vpb automatisch worden uitgebreid naar 2017. Dat betekent dat de Belastingdienst binnenkort schriftelijk om toestemming gaat vragen voor uitbreiding van de machtiging naar het nieuw aangiftejaar 2016 (of dat misschien al gedaan heeft).

(31-08-16)

Onze diensten