Binnenkort post van de Belastingdienst

Binnenkort post van de Belastingdienst

Veel van onze klanten hebben ons gemachtigd voor de zogenaamde Serviceberichten Aanslagen (SBA).

Dat heeft tot gevolg dat wij (in principe) automatisch kopieën krijgen van de belastingaanslagen die onze klanten opgelegd krijgen.

Het machtigen is een handeling die voor elk belastingjaar opnieuw moet gebeuren, dus ook weer voor 2016 (2015 is al eerder geregeld).

De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt dat de SBA’s 2015 voor de IB en Vpb automatisch worden uitgebreid naar 2016. Dat betekent dat de Belastingdienst binnenkort schriftelijk om toestemming gaat vragen voor uitbreiding van de machtiging naar het nieuw aangiftejaar 2016.

Onze diensten