Wat is de waarde van de VIA?

Wat is de waarde van de VIA?

Onlangs heeft de rechtbank in Den Haag een uitspraak gedaan over het gebruik van de VIA.

Het volgende was het geval.

Een belastingplichtige heeft aangifte IB gedaan en hierbij de vooraf ingevulde aangifte (VIA) gebruikt. In de aangifte heeft de belastingplichtige de Wajong-uitkering van zijn vrouw niet verwerkt omdat die niet in de VIA was opgenomen. De inspecteur heeft in de definitieve aanslag echter wel rekening gehouden met de Wajong-uitkering.

De belastingplichtige heeft zich op het standpunt gesteld dat het inkomen in de aangifte reeds vooraf ingevuld was en dat de inspecteur dus op de hoogte was van zijn inkomen. Maar de inspecteur is van mening dat de belastingplichtige er niet op kon vertrouwen dat de Wajong-uitkering onbelast zou blijven omdat de Wajong-uitkering niet in de VIA was opgenomen.

De inspecteur krijgt gelijk van de rechtbank en stelt dat het de verantwoordelijkheid is van de belastingplichtige  om de aangifte op juistheid te controleren en eventueel te wijzigen of aan te vullen voordat hij de aangifte indient.

Onze diensten