Een VAR aanvragen voor 2016?

Een VAR aanvragen voor 2016?

Dat is niet nodig. De Tweede Kamer is eerder akkoord gegaan met het wetsvoorstel ‘deregulering beoordeling arbeidsrelaties’. Als dit wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen verdwijnt de VAR per 1 januari 2016.

In het vervolg zullen opdrachtgevers en zzp’ers hun overeenkomsten aan de Belastingdienst moeten voorleggen om te laten beoordelen of er sprake is van een dienstbetrekking. Als de opdrachtgever en zzp’er daadwerkelijk werken volgens de overeenkomst, is de opdrachtgever gevrijwaard van naheffing van loonheffingen. Goedgekeurde overeenkomsten komen beschikbaar op de site van de Belastingdienst. De Belastingdienst verwacht veel aanvragen, daarom kunnen er nu al overeenkomsten ter beoordeling bij de Belastingdienst voorgelegd worden.

Onze diensten