Een nieuw belastingplan?

Een nieuw belastingplan?

Er is nog altijd geen nieuw belastingplan. Er wordt achter de schermen onderhandeld door de financiële bewindslieden, Jeroen Dijsselbloem en Eric Wiebes met oppositiepartijen.

Maar dat is niet zo eenvoudig.

Zo verzochten CDA, SGP en ChristenUnie (samen 17 zetels en in de wandelgangen al de heilige drie-eenheid gedoopt) samen het kabinet om de kloof tussen eenverdieners en tweeverdieners te verkleinen. Die leidt ertoe dat de eerste groep tot wel vijf keer zoveel belasting betaalt bij hetzelfde gezinsinkomen als de tweede. Ook maakten de drie zich gezamenlijk sterk voor de inkomenspositie van chronisch zieken en gehandicapten en hun ouders, die er in de koopkrachtplaatjes van het kabinet onderbedeeld zijn.

Een andere insteek is de vergroening.

D66, ChristenUnie en GroenLinks (samen óók 17 zetels ‘aan de overkant’) zetten in op ‘fiscale vergroeningsmaatregelen’. In de tegenbegroting van D66, die volgens eigen berekeningen twee keer zoveel banen oplevert als de 35.000 die het kabinet inboekt voor het lastenverlichtingspakket, wil D66 onder andere de kolenbelasting handhaven en tol op vrachtwagens heffen.

Het zal nog wel even duren…

 

Onze diensten