Voorlopig verandert er niets aan de positie van zzp’ers

Voorlopig verandert er niets aan de positie van zzp’ers

Er is een interdepartementaal onderzoek uitgevoerd naar de positie van zzp’ers.

Het rapport hierover is door het kabinet aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uit het rapport blijkt dat het merendeel van de zzp’ers hiervoor kiest vanwege de vrijheid. Maar aan deze vrijheid kleven ook risico’s. Uit het onderzoek komen daarom drie pijlers voor het kabinet om dit te verbeteren: het aanpakken van schijnzelfstandigheid en werkgeverschap en verzekeringen voor zzp’ers aantrekkelijker maken.

Het kabinet deelt de analyse uit het rapport dat op langere termijn het grote verschil dat in de behandeling tussen zzp’ers en werknemers is ontstaan, dient te worden verkleind. De analyse laat ruimte voor verschillende oplossingsrichtingen om dat geconstateerde verschil op het gebied van bescherming en andere arbeidsmarktinstituties te verminderen. Dergelijke oplossingsrichtingen vergen een brede politieke en maatschappelijke discussie. Deze discussie moet nog plaatsvinden en daarom wordt de fiscale behandeling van zzp’ers op dit moment niet aangepast.

 

Onze diensten