Mijn bedrijf: hobby of onderneming?

Mijn bedrijf: hobby of onderneming?

Als je je producten of diensten verkoopt, ben je dan ook ondernemer voor de inkomstenbelasting en/of voor de omzetbelasting? Voor de Belastingdienst geldt dat niet automatisch.
Als je in de hobbysfeer bezig bent, of je biedt je diensten gratis aan, dan ben je voor de belastingdienst geen ondernemer. Je hoeft dan ook geen btw af te dragen en je hoeft ook niets te vermelden in je aangifte inkomstenbelasting. Als je wel goederen of diensten verkoopt en je verwacht hier winst uit te halen dan ben je voor de belastingdienst mogelijk wel een ondernemer. Aan de hand van je omstandigheden wordt door de Belastingdienst beoordeeld of je aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet.
Belangrijk is of er daadwerkelijk goederen en/of diensten geleverd worden en dat de vergoeding die hiervoor gevraagd wordt meer dan een symbolische vergoeding is. Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk of een hobby die alleen maar geld kost. En dat er sprake is van deelname aan het (normale) economische verkeer.
Als je bijvoorbeeld eens een fiets opknapt en verkoopt aan familie of vrienden, maakt dat je nog geen ondernemer.
Als aan deze criteria voldaan wordt dan kan de onderneming bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Dat betekent automatisch ook aanmelding bij de Belastingdienst. Vervolgens gaat deze dienst bepalen voor welke belastingen aangifte gedaan zal moeten worden.

Belangrijk om te bedenken is wel dat de afweging ‘onderneming of hobby’ niet heel scherp ligt. In de dagelijkse praktijk kan het zomaar zijn dat een activiteit die aanvankelijk als hobby bedoeld was, uitgroeit tot een onderneming. Feitelijk moet jaarlijks bekeken worden waar nu precies sprake van is.

(08-06-16)

Onze diensten