Het afzien van vrijwilligersvergoeding opvoeren als gift (IB)

Het afzien van vrijwilligersvergoeding opvoeren als gift (IB)

Voor het opvoeren van vrijwilligerswerk als aftrekbare gift in de inkomstenbelasting bestaan bepaalde regels.
Die regels gelden in de eerste plaats voor de instelling waar gewerkt wordt en de hoogte van de vergoeding.
De instelling moet als algemeen nut beogende instelling (anbi) kunnen worden aangemerkt.
Voor de vergoeding gelden maximumbedragen van € 150 per maand en € 1.500 per kalenderjaar.
Een uurvergoeding van maximaal € 4,50 kan als een vrijwilligersvergoeding worden gezien (als de vrijwilliger jonger is dan 23 jaar, mag de uurvergoeding hooguit € 2,50 bedragen).

Het afzien van de vrijwilligersvergoeding geldt als een aftrekbare gift als de instelling een verklaring heeft afgegeven dat de vrijwilliger zich ook heeft ingezet als vrijwilliger, de vrijwilliger aanspraak kan maken op de in de verklaring genoemde vergoeding, de instelling zowel bereid als in staat is de vrijwilligersvergoeding uit te keren en de vrijwilliger de vrijheid heeft om te beschikken over de vergoeding. De vrijwilliger moet dan zelf afgezien hebben van de vergoeding.

(21-06-16)

Onze diensten