Over middeling…

Middeling is de regeling waarbij het gemiddelde inkomen (box 1) over 3 aaneengesloten kalenderjaren (het middelingstijdvak) berekend wordt. Dat gemiddelde inkomen is dan de basis voor de Inkomstenbelasting in die drie jaren en vervangt de eerder opgelegde aanslagen.
Vooral voor mensen met een wisselend inkomen is dat een aantrekkelijke regeling.
Bijvoorbeeld in de volgende situaties: ondernemer met een wisselend inkomen, wisseling van baan, de ontvangst van een ontslagvergoeding, stoppen of juist beginnen met werken en korter of juist langer gaan werken.

Er zijn wel regels om rekening mee te houden. De drie jaren moeten opeenvolgend zijn, voor de jaren die in de middeling meegenomen worden moet een definitieve aanslag opgelegd zijn, elk jaar mag maar 1 keer in een middeling worden meegenomen, voor een negatief inkomen over een bepaald jaar wordt met een inkomen van € 0 gerekend en pas als de berekening hoger is dan € 545 wordt het verschil uitgekeerd.

Als u klant bij ons bent houden wij voor u bij of u voor deze regeling in aanmerking komt en dan ontvangt u bericht van ons.

Onze diensten