De eerste gevolgen van de DBA

De eerste gevolgen van de DBA

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is per 1 mei van dit jaar ingevoerd en heeft het hele VAR systeem vervangen. In dat systeem konden zzp’ers bij de Belastingdienst een VAR aanvragen die dan aan alle opdrachtgevers overhandigd kon worden, zodat inhouding van loonheffing achterwege kon blijven.
In het nieuwe systeem moet gewerkt worden met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.

Inmiddels is een eerste studie (door uitzendorganisatie Randstad) naar de werking van de DBA uitgevoerd.
Uit eerder onderzoek van TNS Nipo in opdracht van Randstad was al gebleken dat zzp’ers zeer sceptisch waren over invoering van de wet. Bijna 90% vreesde minder werk te krijgen en een kwart van de organisaties verwachtte minder zzp’ers in te huren.
Dat blijkt ook in de praktijk zo te zijn, de DBA zorgt vooralsnog voor minder werk.
Opdrachtgevers zijn zeer afwachtend om volgens de nieuwe regels zzp’ers in te huren. Daarnaast blijkt dat de gemiddelde zzp’er die nu volgens de oude Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) werkt niet ‘DBA-proof’ is.
De dossierscans die Randstad uitvoerde, lieten zien dat 90% van de zzp’ers die volgens de VAR werken voorlopig niet aan het werk konden blijven onder de nieuwe wet. Bij 5% was dat helemaal niet het geval. Voorwaarden waar niet aan voldaan worden, zijn bijvoorbeeld een verkeerde opdrachtomschrijving of het feit dat zzp’ers al te lang voor eenzelfde opdrachtgever werken.

Het schort bij veel zzp’ers zelf ook aan ondernemerschap. Zo hebben ze hun administratie niet op orde en zijn ze bijvoorbeeld niet ingeschreven in de Kamer van Koophandel. Vooral bij lager opgeleide zelfstandigen is dat het geval. Opdrachtgevers bemoeien zich dan ook steeds meer met de vraag of de zzp’er wel een echte ondernemer is, aldus Randstad. Opdrachtgevers willen zeker weten dat de administratie op orde is omdat het ze anders veel geld kan kosten.

(06-07-16)

Onze diensten