Plannen voor het pensioen in eigen beheer (DGA)

Plannen voor het pensioen in eigen beheer (DGA)

In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Wiebes zijn plannen uiteengezet met betrekking tot het pensioen van de directeur-grootaandeelhouder (DGA). Verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer is vanaf 2017 niet langer mogelijk. Wiebes geeft aan dat het wetsvoorstel op Prinsjesdag 2016 als onderdeel van het Belastingplan 2017 wordt ingediend. Het is de bedoeling dat de wet op 1 januari 2017 in werking treedt.

Vanaf 2017 heeft de DGA de volgende mogelijkheden:

  • Afzien van een deel van het pensioen. Het wordt toegestaan dat de pensioenaanspraak wordt verlaagd tot de fiscale balanswaarde. Dit staat bekend als het zogeheten ‘afstempelen’ en kan zonder directe fiscale gevolgen.
  • Na het afstempelen kan de DGA er voor kiezen het pensioen in zijn geheel af te laten kopen. Bij deze afkoop is wel loonbelasting maar geen revisierente verschuldigd. Om het afkopen te stimuleren komt er gedurende drie jaar een tegemoetkoming waarbij een deel van de afkoopsom is vrijgesteld.
  • Kiest de DGA niet voor afkoop, dan kan hij/zij kiezen voor omzetting van de pensioenvoorziening in oudedagssparen in eigen beheer (OSEB). De pensioenverplichting wordt dan omgezet in een oudedagsspaarverplichting (OSV). Deze omzetting verloopt fiscaal geruisloos. Er is geen loonheffing of vennootschapsbelasting verschuldigd. Het is binnen oudedagssparen niet mogelijk nieuwe aanspraken op te bouwen. Wel vindt er oprenting van de OSV plaats. Belastingheffing is pas aan de orde in de uitkeringsfase. De DGA kan vanaf zijn/haar AOW-leeftijd gedurende twintig jaar uit de BV een gelijkmatige uitkering ontvangen. De DGA kan op elk gewenst moment besluiten om de OSV op geheel of gedeeltelijk om te zetten in een lijfrenterekening bij een bank.
  • De DGA is niet verplicht tot afstempeling, afkoop of omzetting. Hij/zij kan alles bij het oude laten. Het tot 2017 opgebouwde pensioen in eigen beheer wordt dan als het ware bevroren en verdere opbouw van pensioenaanspraken in eigen beheer is vanaf 2017 niet mogelijk. Dit is ook het geval als zijn/haar partner weigert in te stemmen met afstempeling, afkoop of omzetting.

(20-07-16)

Onze diensten