Stopzetten aftrek scholingskosten

Stopzetten aftrek scholingskosten

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat de aftrek van scholingsuitgaven per 2018 afgeschaft wordt.
In de huidige regeling kan de belastingplichtige kosten voor een opleiding of een studie gericht op een (toekomstig) beroep en waarvoor geen recht bestaat op studiefinanciering in aftrek kan brengen op het inkomen als persoonsgebonden aftrekpost.
Het Centraal Planbureau heeft recent een evaluatiestudie gepubliceerd van de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Uit deze studie blijkt onder meer dat het gebruik van de regeling beperkt is (2,6% van alle belastingplichtigen tussen de 25 en 60 jaar) en dat gebruikers relatief hoogopgeleid zijn.
Vanwege de twijfel over de effectiviteit en doelmatigheid van de aftrek scholingsuitgaven wordt nu voorgesteld de aftrek van scholingsuitgaven per 2018 af te schaffen
Van de opbrengst van deze maatregel zal vanaf 2018 jaarlijks € 90,8 miljoen (periode 2018-2022) en daarna structureel € 112 miljoen worden ingezet voor een gerichte uitgavenregeling in de vorm van scholingsvouchers voor de mensen die uit zichzelf minder snel geneigd zijn scholing te volgen, maar waarvan het maatschappelijk belang van scholingsdeelname groot is. Dit zal naar verwachting de toegevoegde scholingsimpuls van de nieuwe regeling ten opzichte van de aftrek scholingsuitgaven vergroten.

(05-10-16)

Onze diensten