Dit jaar nog investeren of juist niet?

Dit jaar nog investeren of juist niet?

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) in sommige gevallen een deel van het investeringsbedrag van de winst afgetrokken worden, de zogenoemde investeringsaftrek.
Er bestaan verschillende investeringsregelingen, zoals de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de energie-investeringsaftrek, de milieu-investeringsaftrek en de reseach- en developmentaftrek.
Een belangrijke is de eerste, de kleinschaligheidinvesteringsaftrek (KIA). Die is bedoeld om investeringen van een beperkte omvang te bevorderen en is hierdoor vooral gericht op het midden- en kleinbedrijf. Ook zeer zuinige personenauto’s, waaronder elektrische personenauto’s, komen in aanmerking voor de KIA. De belastingplichtige die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen, kan een bedrag dat volgt uit de tabel van de winst over dat jaar aftrekken. De aftrekbaarheid gaat lopen voor totale investeringen met een totaal van meer dan € 2.300.
Daarom kan het interessant zijn om die extra investering nog even in 2016 doen of juist om even te wachten als er zicht is op nog meer investeringen in 2017. Wilt u advies? Wij denken graag met u mee.

(26-10-16)

Onze diensten