Eisen aan facturen

Een factuur moet aan de factuurvereisten voor de btw voldoen. Die zijn in de Wet op de Omzetbelasting 1968 benoemd in artikel 35a en de belangrijkste zijn: de datum waarop de factuur is uitgereikt, een opeenvolgend nummer (ter identificatie van die specifieke factuur), het btw nummer van de afzender, de naam en het adres van de leverancier en de afnemer, het KvK-nummer van de leverancier en welke goederen en diensten er geleverd zijn. Al deze gegevens moeten op de factuur vermeld worden.

Op het niet voldoen aan de voorwaarden staan sancties.
Als een verkoopfactuur niet juist is, kan een boete van maximaal € 5.278 per onjuiste factuur opgelegd worden.
Voor een inkoopfactuur geldt dat bij de afnemer de betaalde btw niet in mindering gebracht kan worden op de af te dragen btw (bij de aangifte). De afnemer dient dan eerst om een nieuwe factuur te vragen.

(17-11-16)

Onze diensten