De verleggingsregeling voor de btw

De verleggingsregeling voor de btw

Vanuit een onderneming wordt er zaken gedaan met verschillende leveranciers en afnemers. Iedere onderneming moet over elk soort goederen of diensten haar btw afdragen volgens de regels.
Vaak krijg je een factuur opgestuurd met het bedrag dat betaald moet worden plus de btw. In dit geval draag je de btw direct af. Soms is er echter sprake van een uitzondering, soms mag de btw verlegd worden.

Bij de verleggingsregeling is de btw verlegd van de leverancier naar de afnemer. De leverancier brengt geen btw in rekening, maar verlegt de btw naar de ondernemer die goederen of diensten van hem afneemt. De leverancier vermeldt de vergoeding waarover de btw is verlegd in zijn btw-aangifte. De afnemer vermeldt de vergoeding en de btw die naar hem is verlegd in zijn btw-aangifte.
De verleggingsregeling komt met name voor bij zaken doen met het buitenland en bij onderaannemers en het uitlenen van personeel.
De regeling geldt verder voor enkele specifieke goederen, namelijk de handel in afval en oude materialen, mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets, onroerende zaken, executieverkopen, verkoop van goud en de overdracht emissierechten.

(07-12-16)

 

Onze diensten