Zijn kosten voor een opleiding kosten voor de onderneming?

Zijn kosten voor een opleiding kosten voor de onderneming?

Wat geldt voor de ondernemer die een opleiding, training of andere vorm van scholing volgt?
Komen die kosten nu ten laste van de onderneming en zijn ze daarmee volledig aftrekbaar of moeten ze in de aangifte Inkomstenbelasting opgevoerd worden als persoonsgebonden kosten?
Onlangs (op 23 december 2016) heeft de Hoge Raad zich hierover uitgesproken.
Het oordeel is dat dergelijke scholingsuitgaven ten laste van de winst mogen worden gebracht als het gaat om ‘kennis op peil houden’. Ook het aanvullen van kennis om de positie van de onderneming te kunnen handhaven valt hier onder.
Maar als er sprake is van een uitbreiding van vakbekwaamheid is, waardoor er een verschuiving in de producten van de onderneming plaats zal gaan vinden, is er geen sprake meer van ondernemerskosten. Dan vallen die kosten binnen de sfeer van de persoonsgebonden kosten.

(15-03-17)

 

Onze diensten