Voortgang in de wet DBA

Onlangs was er een debat in de 2e kamer over de wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties).
Daaruit bleek onder meer dat er geen boetes uitgedeeld zijn aan de opdrachtgevers die bewust schijnzelfstandigheid in de hand werken sinds de nieuwe wet voor zelfstandigen (zzp’ers) bestaat.
Vanwege aanhoudende problemen met de nieuwe regels, is handhaving meerdere keren uitgesteld tot inmiddels 1 juli volgend jaar.
De Belastingdienst, die belast is met de uitvoer van de Wet DBA, had in februari zeven opdrachtgevers in beeld die met opzet de regels aan hun laars lapten. Er loopt een onderzoek van de fiscus naar de wanpraktijken. Dat moet eerst worden afgewacht.

De nieuwe zzp-wet moest vooraf helderheid verschaffen over de arbeidsrelatie tussen de zelfstandigen en opdrachtgevers. Met behulp van de modelovereenkomsten, waarin de arbeidsrelatie staat geformuleerd, weten de partijen waar zij aan toe zijn. Inmiddels staan er zevenduizend modelovereenkomsten op de site van de Belastingdienst.
Maar opdrachtgevers bleken in de praktijk onzeker over de gevolgen en waren minder snel bereid zzp’ers aan te nemen. Ook de arbeidswetgeving sluit niet meer aan bij de huidige praktijk.

Feitelijk ligt de ontwikkeling nu stil. Pas met een volgend kabinet zullen er weer nieuwe stappen gezet worden.

Onze diensten