Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Nieuw huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 treedt het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking.
Op dit moment is het nog zo dat men automatisch getrouwd is in gemeenschap van goederen, tenzij er huwelijkse voorwaarden zijn gemaakt.
En dat betekent dat als je uit elkaar gaat in principe alles 50-50 verdeeld wordt.

Dat is straks anders, dan trouw je in een beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk zijn gemaakt niet meer worden verdeeld na een scheiding. Ook erfenissen en schenkingen vallen er automatisch buiten, behalve in als er in het testament of bij de schenking een insluitingsclausule van toepassing is verklaard. Met andere woorden: alleen de bezittingen en schulden die tijdens het huwelijk zijn verkregen worden gedeeld bij scheiding.
Politiek gezien was er geen breed draagvlak voor het voorstel. Het levert namelijk wel nieuwe administratieve verplichtingen op. Zo moet er voor de sluiting van het huwelijk een overzicht worden opgesteld waarin het vermogen van ieder van de echtgenoten wordt vastgelegd. Tijdens het huwelijk moet administratief daarnaast heel goed worden bijgehouden wat tot welk vermogen behoort om bij scheiding tot een juiste verdeling te kunnen komen. Belangrijk is dat de echtgenoten tijdens hun huwelijk een administratie bijhouden, waaruit blijkt waar het voorhuwelijkse vermogen, erfenissen en schenkingen aan zijn besteed.
Verder zijn nog niet alle effecten duidelijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld (met de zogenaamde woningreserve) als men na het huwelijk een huis koopt en daarvoor vermogen gebruikt wat voor het huwelijk ontstaan is?
Deskundigen voorzien uitvoeringsproblemen.

Onze diensten