Box 3 in de IB aangifte 2017

Binnenkort beginnen we met het aangifteproces 2017.
We zeggen het nog maar eens: van belang voor onze klanten qua proces is dat wij voor iedereen uitstel aanvragen. Dat geeft ons de tijd tot 1 mei 2019 om de aangiftes 2017 af te ronden. In de werkelijke planning houden wij uiteraard rekening met de wensen van onze klanten hierin.

Inhoudelijk is het aangiftejaar 2017 niet heel anders dan 2016. Er zijn wat (kleine) tariefswijzigingen en aanpassingen.

Wel is er een nieuwe berekening in de Inkomstenbelasting wat betreft box 3 (de vermogensbelasting).
In 2016 werd nog gewerkt met een zogenaamd forfaitair rendement van 4% op het vermogen, waarover dan 30% belasting werd geheven.
Nieuw vanaf 2017 is dat er wordt gewerkt met een fictief rendement.  Daarbij wordt ervan uitgegaan dat meer vermogen tot meer rendement leidt.
Ook wordt ervan uitgegaan dat bij een hoger vermogen meer belegd dan gespaard wordt.

Er zijn 3 schijven voor het berekenen van het fictieve rendement. Bij iedere volgende schijf wordt een hoger percentage gebruikt om het fictieve rendement over het vermogen te berekenen.  Over het berekende fictieve rendement is 30% inkomstenbelasting verschuldigd.

Onze diensten