Nieuws over de Wet DBA

De wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is per 1 mei 2016 van kracht gegaan en heeft het VAR systeem vervangen. In dat systeem konden zzp’ers bij de Belastingdienst een VAR aanvragen die dan aan alle opdrachtgevers overhandigd kon worden, zodat inhouding van loonheffing achterwege kon blijven. In het nieuwe systeem moest gewerkt gaan worden met door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomsten.
Vooralsnog heeft de Wet DBA echter vooral tot nieuwe onduidelijkheden geleid.
Politiek wordt er gewerkt aan een oplossing.
De minister van SZW en de staatssecretaris van Financiën hebben de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd over de stand van zaken en de plannen tot aanpassing van de wet.
Daarbij zal vooral worden gekeken naar zaken als het tarief, de aanwezigheid van een gezagsverhouding en de afspraken tussen zelfstandigen en hun opdrachtgevers.
Het is nu nog te vroeg om iets te zeggen over hoe de wet verder aangepast zal worden.
Belangrijk is dat de handhaving van de Wet DBA opgeschort is tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en opdrachtnemers krijgen tot 1 januari 2020 geen boetes of naheffingen als achteraf blijkt dat sprake was van een dienstbetrekking.
Maar vanaf 1 juli 2018 kijkt men wel expliciet naar ‘kwaadwillenden’. Hiervan is sprake als het gaat om een (fictieve) dienstbetrekking, evidente schijnzelfstandigheid en opzettelijke schijnzelfstandigheid.

Onze diensten