De kleineondernemersregeling

Met de kleineondernemersregeling kunnen ondernemers die weinig btw af te dragen hebben een verminde-ring krijgen op het te betalen btw-bedrag.
De grens hiervoor ligt bij een af te dragen bedrag (na aftrek van de voorbelasting) bij € 1.883.
Bedraagt op jaarbasis het af te dragen btw-bedrag per saldo € 1.345 of minder, dan hoeft de ondernemer op grond van deze regeling zelfs helemaal geen btw te betalen en kan er ontheffing van administratieve verplichtingen aangevraagd worden.

Door de vermindering van het te betalen btw-bedrag en de mogelijkheid van ontheffing van administratieve verplichtingen, biedt de kleine ondernemersregeling belangrijke tegemoetkomingen voor de kleine ondernemer. Er is dan ook geen reden om de regeling af te schaffen, maar er lijken wel mogelijkheden te zijn om de regeling te vereenvoudigen. Al zo’n 2 jaar geleden heeft de toenmalige staatssecretaris Wiebes van Financiën de Tweede Kamer geïnformeerd dat hiervoor nader onderzoek zou plaatsvinden. Het zou dus zomaar kunnen dat er op Prinsjesdag 2018 duidelijkheid komt.

Onze diensten