Pensioenmogelijkheden voor ondernemers

Pensioenmogelijkheden voor ondernemers

Wat zijn de pensioenmogelijkheden voor de (zzp-)ondernemer? Achtereenvolgens behandelen we: het voorzetten van de oude pensioenregeling (in dienstverband), de lijfrenteverzekering, het banksparen en de fiscale oudedagsreserve (FOR)

 

Het voortzetten van de oude pensioenregeling

Als u kort geleden ondernemer bent geworden is het soms mogelijk om de pensioenregeling van uw oude werkgever voort te zetten en de premie hierbij zelf te betalen (de vrijwillige voortzetting). De betaalde premie is aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Of en hoe voortzetting geregeld is hangt af van de specifieke pensioenregeling.

 

Lijfrente bij een verzekeringmaatschappij

Er zijn twee varianten: betaling van een periodieke premie of storting van een jaarlijks bedrag op een geblokkeerde rekening. Op de pensioendatum wordt het opgebouwde bedrag omgezet in een maandelijkse uitkering. De aftrekbaarheid van de premie is afhankelijk van de zogenaamde jaarruimte (berekend vanuit de winst van de onderneming).

 

Inleg op een rekening voor banksparen (of pensioensparen)

De meeste banken hebben een eigen product hiervoor. Het gaat dan om een bankspaarrekening die geblokkeerd is tot de pensioendatum. Hierop kunt u inleggen en daarmee sparen voor uw pensioen. Ook hier is de aftrekbaarheid voor de inkomstenbelasting van de inleg afhankelijk van de jaarruimte.

 

De fiscale oudedagsreserve (FOR)

Bij de jaarafsluiting van de onderneming is het mogelijk om een deel van de winst in de FOR te storten. Over dat bedrag hoeft dan geen belasting te worden afgedragen. Maar het is wel zo dat bij het beëindigen van het bedrijf of behalen van de pensioenleeftijd de FOR alsnog moet worden afgerekend met de fiscus of omgezet moet worden in één van de hierboven genoemde mogelijkheden. En dat betekent heel concreet dat er op dat moment voldoende financiële middelen in de onderneming beschikbaar moeten zijn. Dus dat betekent voor die tijd: ook sparen.

Onze diensten