de kleineondernemersregeling wordt vernieuwd

de kleineondernemersregeling wordt vernieuwd

De huidige regeling:

Met de huidige kleineondernemersregeling kunnen ondernemers die weinig btw af te dragen hebben een vermindering krijgen op het te betalen btw-bedrag. De grens hiervoor ligt bij een af te dragen bedrag (na aftrek van de voorbelasting) bij € 1.883. Bedraagt op jaarbasis het af te dragen btw-bedrag per saldo € 1.345 of minder, dan hoeft de ondernemer op grond van deze regeling zelfs  helemaal geen btw te betalen en kan er ontheffing van administratieve verplichtingen aangevraagd worden.

Eerder is besloten om deze regeling te vereenvoudigen. Daarom is er vanaf 1 januari 2020 een nieuwe regeling geldig. De oude regeling vervalt.

 

Wat verandert er met de komst van de nieuwe kleineondernemersregeling?

Ondernemers kunnen zelf kiezen of ze gebruik gaan maken van deze regeling. En dan geldt dat er bij het gebruikmaken van de nieuwe kleineondernemersregeling ook geen btw-aangifte meer gedaan te doen (nu is de aangifteplicht er nog wel). Daarvoor gelden wel 2 voorwaarden: de omzet mag niet hoger zijn dan € 20.000 per kalenderjaar en de onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.

Tenslotte geldt de huidige kleineondernemersregeling alleen voor natuurlijke personen of samenwerkingsverbanden van natuurlijke personen. Vanaf 2020 kunnen ook rechtspersonen (zoals stichtingen en bv’s) gebruik maken van de nieuwe kleineondernemersregeling.

 

Wat zijn de praktische gevolgen voor het kiezen voor de nieuwe kleineondernemersregeling?

  • er hoeft geen btw-aangifte meer gedaan worden
  • er mag geen btw meer in rekening bij klanten gebracht worden
  • de btw die andere ondernemers bij de ondernemer in rekening brengen, mag niet meer afgetrokken worden of teruggevraagd van de Belastingdienst
  • de omzet moet wél bijgehouden in de administratie

Vanaf het moment van deelname aan de nieuwe kleineondernemersregeling geldt de vrijstelling voor ten minste 3 jaar.

 

En nu?

Er moet aanmelding plaatsvinden bij de Belastingdienst (met een formulier op de site). Dat kan vanaf 1 juni 2019 en moet vóór 20 november 2019 om gebruik te maken van de regeling per 1 januari 2020.

Vragen? Wij horen het graag.

Onze diensten