de bijleenregeling

Bij de aankoop van een nieuwe woning kan het zijn dat de bijleenregeling om de hoek komt kijken. Kern van deze regeling is dat als het oude huis verkocht wordt met overwaarde (m.a.w. de verkoopprijs van de oude woning ligt boven de hypotheekschuld) dat die overwaarde gebruikt moet worden voor de financiering van de nieuwe woning. Zo niet, dan is niet alle (hypotheek)rente voor de nieuwe woning aftrekbaar.

Het principe van de bijleenregeling is dus niet zo ingewikkeld. De uitwerking in de aangifte is dat echter wel. Er komen namelijk nogal wat van belang zijnde begrippen langs.

Zo is er het eigenwoningforfait: het belastbare voordeel van de eigen woning (het bezit), gebaseerd op de WOZ-waarde.

Het vervreemdingssaldo is het verschil tussen de waarde van de verkoop en de openstaande schuld en de verkoopkosten. Deze wordt toegevoegd aan een eventueel al bestaande eigenwoningreserve (dat is dus de optelsom van alle vervreemdingssaldi).

Dan zijn er de verwervingskosten. Dit is een optelsom van de totale kosten voor de nieuwe woning.

En vervolgens is er de eigenwoningschuld: de schuld die als basis dient voor de op te voeren aftrekbare hypotheekrente.

Het gedeelte van de hypotheekschuld wat niet tot de eigenwoningschuld behoort, wordt een schuld in box 3.

 

Veel begrippen dus en dan zijn er nog bijzonderheden als verbouwingen na aankoop en het aangaan van fiscaal partnerschap, waarbij elke partner zijn eigen woningreserve kan hebben.

En het is uiteraard belangrijk om het goed te doen in het jaar van aankoop, want daarna zal het nog jaren doorwerken.

 

Belangrijk is vooral goede voorlichting, vooral op het moment dat de financiering geregeld moet worden.

Onze diensten