de aanschaf van een e-bike voor ondernemers

de aanschaf van een e-bike voor ondernemers

Waarmee moet rekening worden gehouden bij de aanschaf van een e-bike?

Er zijn verschillende regelingen voor ondernemers.

In de eerste plaats is er de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, de KIA. Een regeling waarmee ondernemers gestimuleerd worden te investeren. In de meeste gevallen mogen ondernemers 28 procent van hun totale investering aftrekken.

In de tweede plaats is er de milieu-investeringsaftrek. Die  biedt de mogelijkheid om de fiscale winst te verlagen. Tot 36% van het investeringsbedrag kan in mindering worden gebracht van de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.

Daarnaast mogen de e-bikes extra snel worden afgeschreven. Afschrijvingen worden gezien als kosten en drukken de winst van een bedrijf, waarover belasting betaald moet worden.

In de huidige regeling moet er voor het privégebruik een bijtelling gebeuren in de sfeer van de Inkomstenbelasting. Het aantal privékilometers maal de werkelijke kilometerprijs moet verrekend worden (anders dan bij het privégebruik van een zakelijke auto, dan is de catalogusprijs bepalend). Vanaf 2020 vervalt deze regeling en moet er als basis voor de bijtelling voor privégebruik 7% van de prijs van de fiets genomen worden.

Onze diensten