Het urencriterium en de registratie

Het urencriterium en de registratie

Om gebruik te kunnen maken van de ondernemersaftrek in de Inkomstenbelasting zijn er verschillende voorwaarden. Eén daarvan is dat voldaan moet zijn aan het ‘urencriterium’. Dat houdt onder andere in dat de ondernemer minimaal 1.225 uur per kalenderjaar besteed moet hebben aan het bedrijf.

Voor het urencriterium tellen alle uren mee die besteed zijn aan het bedrijf. Dus de directe uren, maar bijvoorbeeld ook uren voor het maken van offertes, het voeren van de administratie, het zakelijk reizen en het volgen van een studie om de vakkennis op peil te houden..

Maar een belangrijke voorwaarde is dat de uren aangetoond moeten kunnen worden. Anders kunnen er discussies met de Belastingdienst ontstaan over het toepassen van het urencriterium en daarmee van de zelfstandigenaftrek.

Wij adviseren daarom hierbij nog eens: houd de gewerkte uren goed bij in een urenregistratie!

Leg in ieder geval deze gegevens vast: datum, het aantal uur dat je hebt gewerkt en waaraan je hebt gewerkt.

Bewaar ook je opdrachtbonnen, offertes en facturen: daaruit blijkt ook dat je uren hebt gemaakt.

 

Meer weten? We horen het graag.

 

Onze diensten