het Coronavirus en de gevolgen

Heel ons land is in de greep van het Coronavirus.

Voor iedereen heeft dit uiteraard onvermijdelijke en ingrijpende consequenties.

Voor particulieren kan de kinderopvangtoeslag van belang zijn. De Belastingdienst zegt hierover:

 • Meld uw kind niet af bij uw kinderopvangorganisatie. Dan houdt u uw kinderopvangplek.
 • Betaal volledig de factuur voor de opvang.
 • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag. Dan houdt u recht op deze toeslag.

Zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/tijdelijke-sluiting-kinderopvang-vanwege-coronavirus.

 

Voor de aangiftes Inkomstenbelasting zijn er nog geen nadere gevolgen bekend gemaakt. Maar de verwachting is dat ook hier gevolgen merkbaar zullen zijn. Het zal waarschijnlijk niet zo zijn dat voor de in maart ingediende aangiftes geldt dat ze voor 1 juli beoordeeld zullen zijn.

 

Voor ondernemers kunnen er ingrijpende financiële gevolgen zijn. Zo zijn de Horecagelegenheden en theaters al volledig gesloten. Het kabinet is met een fors aantal steunmaatregelen gekomen, die voor een groot deel nog verder moeten worden uitgewerkt en die voor ons, als administratiekantoor, ook nieuw zijn.

Mondjesmaat wordt er wel het een en ander duidelijk (maar geheel uitgewerkt zijn de plannen nog niet).

Een korte samenvatting van de belangrijkste op handen zijnde maatregelen (met relevante links):

 

 1. Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid regeling (NOW).

De WTV (werktijdverkorting) is stopgezet, dit m.n. door de grote aanvraag op toekenning van deze regel in de afgelopen weken. Hiervoor in de plaats is het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid regeling (NOW) voor de tegemoetkoming van de loonkosten in het leven geroepen. Deze regeling geldt voor ondernemers met personeel in loondienst en zal gelden met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.

Wat houdt deze regeling in;

 • Er komt een nieuwe regeling, los van de ontheffing op werktijdverkorting en de Werkloosheidswet (WW).
 • Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor van het UWV een voorschot ontvangen.
 • Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract gewoon doorbetalen.
 • De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging (eventueel onder andere voorwaarden) met nog eens 3 maanden.

Uiteraard wordt deze regeling niet zonder meer toegekend. Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Het aanvragen van deze regeling moet via het UWV. Voor meer informatie;https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ww-uitkering/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

 

 1. Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb.

Deze regeling, gebaseerd op de reeds bestaande regeling Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), voorziet zzp’ers en mbk’ers in een inkomensondersteuning en bedraagt maximaal € 1.500,= per maand. Aanvragen zullen sneller worden toegekend en hoeven later niet worden terugbetaald. De uitvoer hiervan ligt bij de gemeenten. In de praktijk moet dat nog uitgewerkt worden en dat zal betekenen dat er in de ene gemeente anders mee omgegaan wordt dan in de andere gemeente.

Voor meer informatie; https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_mkb_12_2020&utm_term=corona_1#inkomensondersteuning

 1. Compensatieregeling: € 4.000,= voor direct getroffen ondernemers.

Het kabinet komt op korte termijn met een compensatieregeling voor direct getroffen ondernemers (bijvoorbeeld de horeca, evenementenbranche en sommige bedrijven in de culturele sector). Het gaat hier om een vaste en directe tegemoetkoming van € 4.000,=. Onder welke voorwaarden dit zal plaatsvinden wordt nog bekend gemaakt.

Voor meer informatie; https://www.kvk.nl/corona/het-coronavirus-check-hier-je-regelingen/?utm_source=nieuwsbrief_kvk&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief_mkb_12_2020&utm_term=corona_1#inkomensondersteuning

 

 1. Uitstel betalen belasting.

Ondernemers die door de Coronacrisis in problemen zijn gekomen met de betaling van hun belastingen (Inkomsten,- Vennootschaps-, Omzet- en Loonbelasting) kunnen hiervoor bijzonder uitstel aanvragen. Invordering van de belastingschuld zal pas stopgezet worden wanneer deze aanvraag schriftelijk wordt gemotiveerd en is onderbouwd en zal pas later worden beoordeeld.
Indien u dan de komende maanden te laat bent met betaling, zal er niet direct een verzuimboete worden opgelegd.
Het kan ook raadzaam zijn om, als u verwacht dat uw winst uit onderneming de komende tijd lager zal worden een verlaging van de, voor zover opgelegd door de Belastingdienst, Voorlopige Aanslag (IB en ZVW) aan te vragen. Iets waarbij wij u graag willen en kunnen helpen.

Voor meer informatie; https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/coronavirus-belastingmaatregelen-om-ondernemers-te-helpen

 

 1. Tijdelijk bijna geen invorderingsrente.

De invorderingsrente die wordt geheven na verstrijken van de betalingstermijn van belastringschulden zal tijdelijk worden verlaagd van 4% naar bijna 0%. Ook de belastingrente (denk hier bijvoorbeeld aan de rente die wordt gerekend over aangiften Inkomstenbelasting) wordt voor alle ondernemers op een zo laag mogelijk percentage vastgesteld. De Belastingdienst is nog aan het onderzoeken wat dat percentage zal worden.

 

Dit zijn, denken wij, voor onze klantenkring de belangrijkste (nood)maatregelen die zullen worden getroffen om u als ondernemer door deze tijden heen te loodsen. Veel van deze regelingen moeten nog verder worden ontwikkeld en uitgewerkt. Het is daarom ook raadzaam om nauwlettend het nieuws te blijven volgen, op nieuwe ontwikkelingen, nieuwe maatregelen etc. Voor ons zijn deze steunmaatregelen ook nieuw en weten wij ook niet altijd van de hoed en de rand, maar ook wij volgen het nieuws op de voet op dit front. Het is ons gezamenlijk belang elkaar gezond te houden. Wij zijn bereikbaar en uiteraard staan we u ten alle tijden bij met raad en daad.

Blijf gezond!

Onze diensten