Een blog tussendoor..

Het is al een tijdje geleden dat wij op onze site een blog plaatsten. Dat is omdat er verschillende zaken stil gevallen zijn door het Coronavirus. Nieuw beleid laat op een aantal terreinen op zich wachten.

Zo is er nog altijd de wet DBA (voor zzp’ers en de beoordeling van hun zelfstandigheid). In november 2019 kwamen staatssecretaris Snel en minister Koolmees met de vierde voortgangsbrief over de huidige stand van zaken, de geboekte voortgang en de vervolgstappen ten aanzien van de maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’. Maar daarna is er niets meer gebeurd. Er moeten nog besluiten worden geworden genomen over de webmodule, het minimumtarief, de zelfstandigenverklaring en meer zaken die samenhangen met de huidige Wet DBA.

Dan is er onlangs overeenstemming bereikt over een nieuw pensioenakkoord. Onderdeel daarvan is een verplichte AOV voor zzp’ers. Maar hoe? Dat moet nog worden vastgelegd in de wet. Begin 2021 zal de regeling in uitgewerkte vorm aangeboden naar de Tweede Kamer gaan, is het plan.

Vorig jaar zijn er met Prinsjesdag plannen gepresenteerd om de belasting in box 3 (sparen en beleggen) te herzien. Maar inmiddels is duidelijk dat ook de herziening weer wordt herzien. De komende Prinsjesdag zal er een ander voorstel komen voor de heffing in box 3. Het oorspronkelijke voorstel kwam weliswaar spaarders tegemoet, maar benadeelde andere belastingplichtigen in box 3.

Dat zijn 3 voorbeelden van nieuwe regelgeving die op zich laat wachten. We houden het in de gaten en als er op een onderdeel belangrijke nieuwe informatie is zullen wij dat zeker melden.

Onze diensten