de aangiftes IB en Vpb 2019

Binnenkort zal de Belastingdienst brieven gaan verzenden over de aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting over 2020, met daarin informatie over vanaf wanneer de aangifte gedaan kan worden (dat is vanaf 1 maart 2021) kan worden en wanneer de aangifte  gedaan moet zijn (1 mei 2021, maar dat is zonder uitstel). Met dit bericht gaan we in op twee relevante zaken, het uitstel en de VIA.

 

In de eerste plaats het uitstel.

Wij vragen voor iedereen uitstel tot het doen van aangifte aan. Als (bij de Belastingdienst genoteerde) belastingconsulent geeft dat ons de tijd om tot begin 2022 alle aangiftes 2020 af te ronden. Dat uitstel gaat dus verder dan het uitstel wat belastingplichtigen zelf kunnen aanvragen, dat is meestal tot 1 september.

Dat we dat voor iedereen aanvragen is vooral uit praktisch oogpunt. Anders moeten we per klant naar de mogelijkheden gaan kijken en bestaat het gevaar dat wij voor klanten geen uitstel aangevraagd hadden terwijl het toch uiteindelijk wel nodig was (door onvoorziene gebeurtenissen).

In de werkelijke planning en uitvoering houden wij uiteraard rekening met de wensen van onze klanten.

De klanten waar wij nog nadere informatie van nodig hebben voor het aanvragen van het uitstel zullen wij individueel benaderen.

 

In de tweede plaats het gebruik van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

In de VIA heeft de Belastingdienst bepaalde relevante gegevens t.b.v. de aangifte al verwerkt en dat scheelt uiteraard tijd. Er gaat daar echter nog wel een ander proces aan vooraf en dat is dat onze klanten ons moeten machtigen om de VIA te gebruiken.

Logius (uitvoerder namens de Belastingdienst) zendt onze klanten een brief waarin de klant gevraagd wordt om ons te machtigen om de gegevens van de VIA op te vragen. Die brief zal ergens tussen nu en eind februari komen en erin staat een code (xxx-xxx-xxx, waarbij de x staat voor een letter of een cijfer). Ons verzoek is om die code aan ons door te geven.

Onze diensten