aangifte IB: wanneer ondernemer?

Voor de aangifte Inkomstenbelasting is de vraag van belang of je een ondernemer bent of niet.

Als je als ondernemer wordt gezien betaal je belasting over de inkomsten uit je onderneming, maar je mag dan ook gebruik maken van bepaalde faciliteiten zoals de zelfstandigenaftrek.

 

Maar wanneer ben je een echte ondernemer?

Belangrijk is of er daadwerkelijk goederen en/of diensten geleverd worden en dat de vergoeding die hiervoor gevraagd wordt meer dan een symbolische vergoeding is. Het gaat dus niet om vrijwilligerswerk of een hobby die alleen maar geld kost. En dat er sprake is van deelname aan het (normale) economische verkeer. Als je bijvoorbeeld eens een fiets opknapt en verkoopt aan familie of vrienden, maakt dat je nog geen ondernemer.

Het gaat dus vooral om de beoordeling van de omstandigheden of aan de eisen voor het ondernemerschap voldoet. Een ‘echte’ onderneming moet bij de Kamer van Koophandel worden ingeschreven. Dat betekent automatisch ook aanmelding bij de Belastingdienst. Vervolgens gaat deze dienst bepalen voor welke belastingen aangifte gedaan zal moeten worden.

Belangrijk om te bedenken is wel dat de afweging ‘onderneming of hobby’ niet heel scherp ligt. In de dagelijkse praktijk kan het zomaar zijn dat een activiteit die aanvankelijk als hobby bedoeld was, uitgroeit tot een onderneming. Feitelijk moet jaarlijks bekeken worden waar nu precies sprake van is.

Onze diensten