de aangiften IB en Vpb 2021

Binnenkort zal de Belastingdienst brieven gaan verzenden over de aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting over 2021. Daarin zal informatie staan over vanaf wanneer de aangifte gedaan kan worden (dat is vanaf 1 maart 2022) en wanneer de aangifte gedaan moet zijn (dat is 1 mei 2022, maar dat is zonder uitstel).

Inmiddels krijgen we al de eerste vragen over onze planning.

In deze blog gaan we in op twee relevante zaken, het uitstel en de VIA.

 

In de eerste plaats het uitstel.

Wij vragen voor iedereen uitstel tot het doen van aangifte aan. Als (bij de Belastingdienst genoteerde) belastingconsulent geeft dat ons de tijd om tot begin 2023 alle aangiften 2021 af te ronden. Dat uitstel gaat dus verder dan het uitstel wat belastingplichtigen zelf kunnen aanvragen, dat is tot 1 september 2022.

Dat we dat voor iedereen aanvragen is vooral uit praktisch oogpunt. Anders moeten we per klant naar de mogelijkheden gaan kijken en bestaat het gevaar dat wij voor klanten geen uitstel aangevraagd hadden terwijl het toch uiteindelijk wel nodig was (door onvoorziene gebeurtenissen).

In de werkelijke planning en uitvoering houden wij uiteraard rekening met de wensen van onze klanten.

De klanten waar wij nog nadere informatie van nodig hebben voor het aanvragen van het uitstel zullen wij individueel benaderen.

 

In de tweede plaats het gebruik van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

In de VIA heeft de Belastingdienst bepaalde relevante gegevens t.b.v. de aangifte Inkomstenbelasting al verwerkt en dat scheelt uiteraard tijd. Er gaat daar echter nog wel een ander proces aan vooraf en dat is dat onze klanten ons moeten machtigen om de VIA te gebruiken. Voor het grootste deel van onze klanten is dat vanaf dit jaar goed geregeld met de zogenaamde doorlopende machtiging, wij zijn daarmee automatisch gemachtigd om de VIA voor 2021 te gebruiken. Voor klanten die ons niet gemachtigd hebben met een doorlopende machtigen willen we echter, zoveel als mogelijk, ook de VIA gebruiken, maar daarvoor moeten we dan nog gemachtigd worden. Het aanvraagproces daarvan zullen we afstemmen op onze planning, we zullen dus de machtiging voor de VIA opvragen als de klant in de planning aan de beurt is.

Onze diensten