nieuwsbericht 2022-01

Belasting box 3

Eind 2021 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarbij de forfaitaire heffing in box 3 van tafel is geveegd. Mensen die eerder bezwaar hadden aangetekend moeten daarom een nieuwe berekening krijgen voor de jaren 2017 t/m 2020.

Voor mensen die geen bezwaar hadden aangetekend heeft de Regering besloten dat zij niet alsnog zouden worden gecompenseerd, dat is bekend gemaakt op Prinsjesdag. Voor deze groep hebben de Bond voor Belastingbetalers en de Consumentenbond geadviseerd om een formeel verzoek tot ambtshalve vermindering bij de Belastingdienst in te dienen. Het idee is dat de Belastingdienst al die verzoeken gaat afwijzen, maar dat er dan weer beroep en bezwaar aangetekend kan worden en dat er uiteindelijk een nieuwe gang naar de rechter zal volgen.

Ook wij gaan zo’n ambtshalve vermindering indienen voor onze klanten waar het van toepassing is (klanten die in de jaren 2017 t/m 2020 al klant waren en box 3 belasting betaalden met vermogen vooral op bankrekeningen). We wachten daar echter nog even mee omdat de laatste geluiden zijn dat de Belastingdienst andere mogelijkheden voor bezwaar gaat bieden om de te verwachten stroom brieven voor te zijn.

 

TEK-regeling

Op 14 oktober 2022 maakte minister Adriaansens bekend dat er een Tegemoetkoming Energiekosten (kortweg TEK) regeling voor energie-intensieve MKB-bedrijven (met maximaal 250 mensen in dienst) komt die voor de periode november 2022 tot en met december 2023 gaat gelden.

De openstelling van de regeling laat waarschijnlijk nog tot april 2023 op zich wachten. In de tussentijd zal het kabinet coulant omgaan met individuele ondernemers die een verzoek voor (verdere) uitstel van belasting indienen, zei Adriaansens. De Europese Commissie moet de nieuwe regeling namelijk nog goedkeuren en de regeling moet nog uitgewerkt te worden.

Deze nieuwe regeling is mooi, maar komt veel te laat, vindt ondernemersvereniging ONL. Tientallen mkb-bedrijven zijn al gestopt. Sinds de inflatie is omhooggeschoten hebben bijvoorbeeld al zo’n twintig bakkerijen het bijltje erbij neergegooid.

 

Afschaffing van de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (IACK)

Een kind krijgen in 2024 of 2025 gaat financieel behoorlijk schelen als gevolg van de afschaffing van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK).

De overgang is abrupt: in de nacht van 31 december 2024 en 1 januari 2025 verdwijnt de regeling voor nieuwe gevallen. De Tweede Kamer is bezorgd over de grote verschillen die ontstaan. Geboorteplanning ligt op de loer. Het verschil kan na twaalf jaar oplopen tot € 30.000. Wie voor 1 juli 2024 nog een baby krijgt, heeft over het hele jaar recht op de korting. Daarna geldt die pas over het volgende belastingjaar. Dat kan nog eens € 2.500 schelen.

De coalitiepartijen en met name de VVD willen vasthouden aan de afspraken die erover zijn gemaakt in het coalitieakkoord. Een mogelijke oplossing is het afbouwen van de regeling zodat het belastingvoordeel geleidelijk minder groot wordt gemaakt. Maar dat kost geld want de afschaffing van het belastingvoordeel scheelt de overheid € 1,7 miljard per jaar. De Tweede Kamer heeft niet ingestemd met een motie van partijloos Kamerlid Omtzigt en de SGP, waarin het kabinet werd verzocht de hoogte van de IACK ‘zoals eerder toegezegd’ stapsgewijs in een aantal jaren af te bouwen.

 

BTW op groente en fruit

De BTW op groente en fruit moet op zo kort mogelijke termijn worden afgeschaft, te beginnen met alleen de BTW op onbewerkte groente en fruit, en om zo snel mogelijk daarna de BTW op alle gezonde groente- en fruitproducten af te schaffen. Dat staat in een motie die de Eerste Kamer op 1 november 2022 heeft aangenomen. Nu is het kabinet aan zet.

Onze diensten