nieuwsbericht 2022-03

Fiscale Oudedagsreserve (de FOR)

De fiscale oudedagsreserve (FOR) geldt voor de ondernemer voor de inkomstenbelasting. Dit zijn ondernemers in een eenmanszaak, vof, maatschap en cv.

De FOR heet dan wel oudedagsreserve, maar is toch geen pensioen. Bij sparen voor je pensioen zet je geld opzij voor je oude dag. De FOR is niets meer dan een uitstel van belasting op een deel van de winst van je bedrijf. Je kunt dit onbelaste deel van de winst apart zetten op een geblokkeerde bankspaarrekening of een lijfrente kopen. Het is niet verplicht.

Vanaf 1 januari 2023 kun je de FOR niet verder opbouwen. Als je al een FOR hebt opgebouwd, kun je die op basis van de oude regels afwikkelen.

Het tot 1 januari 2023 opgebouwde bedrag mag blijven staan. Je hebt dan nog geen pensioenregeling. Je kunt pensioen regelen door bijvoorbeeld een lijfrente te kopen of te gaan banksparen. Je FOR neemt met hetzelfde bedrag af als je inleg voor lijfrente of banksparen. Het vrijgevallen bedrag van de FOR telt op bij de winst en de inleg voor de lijfrente of banksparen is aftrekbaar. Hierdoor betaal je op het moment van omzetten per saldo geen belasting. In de toekomst wordt op de uitkeringen van je lijfrente of banksparen de belasting ingehouden.

Tot uiterlijk het moment waarop je met je onderneming stopt, kun je ervoor kiezen om je FOR om te zetten in een lijfrente of bankspaarrekening. Daarvoor heb je wel het geld (cash) nodig. Heb je bij het stoppen van je onderneming nog een FOR-stand? Dan wordt dat FOR-bedrag opgeteld bij je winst van dat jaar. Je moet er dan belasting over betalen.

 

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

Het kabinet heeft de drempel om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming energiekosten (TEK) definitief geschrapt, melden VNO-NCW en MKB-Nederland. Ook kleinere bedrijven kunnen nu aanspraak maken op de regeling.

De TEK-vergoeding was voor bedrijven met maximaal 250 medewerkers die minimaal 7% van de omzet aan energiekosten maken én een jaarlijks verbruik hebben dat hoger is dan 5.000 kuub gas óf 50.000 kilowattuur elektriciteit. Die drempel is nu echter van tafel. ‘Hiermee zijn voornamelijk kleine ondernemers gebaat die vanwege hun omvang eerder geen aanspraak op de regeling konden doen, maar wel gebukt gingen onder de enorm gestegen energiekosten. Het is goed dat de minister oog heeft voor deze groep ondernemers en de regeling hierop aanpast’, laten de ondernemersorganisaties weten.

 

Nieuwe pensioenwet

De Tweede Kamer gaat de veelbesproken pensioenwet nog eens helemaal doornemen: die wetsartikelen die gewijzigd worden, zullen los worden besproken. Een opmerkelijk besluit, omdat de Kamer al zo’n zestig uur over de wet heeft gesproken, waarvan twee dagen in de plenaire zaal. Daardoor wordt naar verwachting pas veel later over de wet gestemd.

De pensioenwoordvoerders van verschillende partijen hebben al aangegeven “slapeloze nachten” te hebben. De verbouwing van het pensioenstelsel, die met deze wet mogelijk wordt gemaakt, is een van de grootste hervormingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De gevolgen van de operatie zijn niet goed te overzien, vrezen politici.

Pensioenminister Carola Schouten deed al verschillende toezeggingen om de Kamer gerust te stellen. Maar de partijen zijn tot op het bot verdeeld. De coalitie is voorstander van de wet, veruit de meeste oppositiepartijen zijn fel tegen. PvdA en GroenLinks neigen ernaar voor te stemmen. Hun steun is nodig om het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer te loodsen. Daar komt bij dat Schouten nu weleens haast wil maken met de wetsbehandeling. Invoering van de wet moest ze al eens uitstellen, en ze wil graag voor het einde van het jaar duidelijkheid geven aan pensioenfondsen.

Onze diensten