nieuwsbericht 2023-01

Toename zelfstandig ondernemers

De animo onder jongeren om zelfstandig ondernemer te worden groeit. Dat signaleren arbeidsmarktdeskundigen en bevestigen cijfers van het CBS en de Kamer van Koophandel, meldt het AD.

Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek steeg het aantal zelfstandig ondernemers in het derde kwartaal naar 1,2 miljoen. Vooral in de zorg- en welzijnsberoepen groeit het aantal hard, gevolgd door technische, commerciële en ICT-beroepen. Arbeidsmarktdeskundigen verwachten dat de trend dit jaar doorzet.

Opvallend is ook dat de animo onder jongeren om een eigen bedrijf te beginnen, groeit. Volgens het CBS is er een substantiële stijging (11 procent) in de leeftijdscategorie tussen de 25 en 40 jaar.

 

Fiscus ‘gevangen’ door verouderde ICT, kosten enorm

De Belastingdienst gaf vorig jaar 849 miljoen euro uit aan ICT. Een groot deel hiervan ging naar onderhoud en reparatie van de vaak verouderde computersystemen. Dat schrijft NRC op basis van eigen onderzoek.

Volgens interne documenten en betrokkenen die NRC sprak, zit de Belastingdienst gevangen in een vicieuze cirkel. Bijna alle tijd, geld en mankracht gaan op aan het in de lucht houden van oude systemen en invoeren van nieuw belastingbeleid, waardoor de dienst te weinig ruimte heeft voor noodzakelijke ict-vernieuwingen. Het probleem wordt zo elk jaar iets groter. In tien jaar tijd zijn de ICT-kosten met 80 procent gestegen, aldus de krant. Ruim 200 miljoen euro ging in 2022 op aan de inhuur van externe ict’ers. Negentig procent van het ICT-budget zou opgaan aan onderhoud en reparatie van de vaak verouderde computersystemen.

Bij een deel van de verouderde systemen is sprake van ‘ernstige continuïteitsrisico’s, blijkt uit interne stukken. Een grote bron van zorg is het systeem voor de omzetbelasting, waarover al in 2014 alarm werd geslagen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) wil nu bij een externe leverancier een nieuw systeem inkopen, maar de benodigde aanbesteding is nog niet uitgeschreven. Het nieuwe systeem is sowieso niet vóór 2026 operationeel. Tot die tijd zijn wijzigingen in de btw-wetgeving volgens het ministerie ‘nauwelijks’ mogelijk.

 

Adres in het Handels­register: zichtbaar of niet?

Woonadressen zijn niet openbaar in het Handelsregister. Daar staat tegenover dat het vestigingsadres/bezoekadres wel openbaar en dus zichtbaar is. Het kan zijn dat het vestigingsadres van het bedrijf gelijk is aan het woonadres.

Sinds 1 januari 2022 schermt KVK het woonadres in het Handelsregister af van eigenaren van eenmanszaken, vennoten van vof’s en cv’s, maten van maatschappen en bestuurders van verenigingen van eigenaars. De afgeschermde woonadressen zijn alleen nog in te zien door overheidsorganisaties als de Belastingdienst, of beroepsgroepen die daarvoor geautoriseerd zijn, zoals advocaten, notarissen en deurwaarders.

Je kunt sinds 15 december 2022 je bezoekadres in het Handelsregister laten afschermen als er sprake is van een (waarschijnlijke) dreiging voor jezelf of een medebewoner. Eenmanszaken kunnen hun bezoekadres altijd laten afschermen.

Onze diensten