nieuwsbericht 2023-03

e-Herkenning

Het inlogmiddel e-Herkenning blijft het enige en verplichte middel voor het indienen van aangiften via Mijn Belastingdienst Zakelijk. Dat antwoordt de Staatssecretaris van Financiën op Kamervragen van het lid Ephraim (Groep Van Haga).

De Kamervragen zijn gesteld naar aanleiding van het NRC-artikel: ‘Zelfs de Belastingdienst baalt van e-Herkenning’. Het NRC-artikel suggereert dat er veel klachten zijn over e-Herkenning en het betalen voor het gebruik daarvan. De staatssecretaris herkent de hoeveelheid klachten over e-Herkenning niet. e-Herkenning is het enige inlogmiddel dat voldoet aan het beveiligingsniveau ‘substantieel’ en dat een wettelijke basis heeft. De werkelijke klachten over e-Herkenning zijn beperkt en de kosten voor het gebruik van e-Herkenning worden gecompenseerd door de tijdelijke compensatieregeling e-Herkenning. Een vergelijkbaar, kosteloos inlogmiddel is er niet.

 

Tegoed VvE en box 3

Appartementseigenaren betalen sinds 1 januari meer inkomstenbelasting over reserves van hun Vereniging van Eigenaars (VvE) dan huiseigenaren over hun spaargeld, en dat deugt niet. Daarop hamert de huizenbezittersorganisatie Vereniging Eigen Huis (VEH) naar aanleiding van een recente uitspraak van de rechter in Arnhem.

Terwijl huiseigenaren over hun spaargeld amper belasting betalen, wordt volgens de vereniging de belasting over de VvE-reserves behandeld alsof het om een belegging gaat in box 3. Dan gaat de fiscus uit van een hoger rendement en wordt er ook meer belasting geheven. Het probleem is alleen dat VvE-reserves vrijwel altijd ook gewoon op een bankrekening staan, waardoor zo’n hoger rendement helemaal niet realistisch is.

Precies dit punt lag onlangs ook voor bij het Hof Arnhem – Leeuwarden  in een zaak over de compensaties voor de box 3-heffing. Een gedupeerde voerde aan dat de hoge belasting voor VvE-reserves onrechtvaardig is. Eerder besliste een lagere rechter nog in het nadeel van de belastingplichtige, maar het hof oordeelt anders en vernietigd dat eerdere vonnis.

“De uitspraak van het gerechtshof benadrukt dat een oplossing niet langer vrijblijvend is”, onderstreept VEH. De organisatie ontvangt naar eigen zeggen ook signalen van ongeruste leden. Daarbij wijst VEH erop dat VvE’s belangrijk zijn omdat appartementseigenaren op die manier sparen voor onderhoud en verduurzaming van hun pand. “Dit moet niet worden ontmoedigd.”

 

Belasting Koninklijk Huis

Minister-president Mark Rutte doet niets met een oproep van de Tweede Kamer om de belastingvrijstelling voor sommige leden van het Koninklijk Huis te schrappen. Het voorstel vergt een grondwetswijziging en daarvoor ontbreekt de vereiste tweederdemeerderheid, laat hij in een brief weten.

Koning Willem-Alexander, koning Máxima, prinses Amalia en prinses Beatrix hebben op grond van artikel 40 van de grondwet een vrijstelling van belastingen. Bij de behandeling van de begroting van het koningshuis in oktober diende DENK een motie in die de regering opriep die vrijstelling af te schaffen. Tegen het advies van Rutte in werd dat voorstel aangenomen.

De partijen die voor de motie stemden, zijn samen goed voor 90 van de 150 zetels. Dat hadden er minstens 100 moeten zijn voor een tweederdemeerderheid. Een wijziging van de grondwet is volgens Rutte “niet aan de orde als hiervoor feitelijk geen constitutioneel toereikend draagvlak kan worden vastgesteld”. Daarom zal hij de motie niet uitvoeren.

Onze diensten