nieuwsbericht 2023-04

Aanlevering stukken

Steeds vaker krijgen we foto’s aangeleverd van documenten die wij nodig hebben. Die foto’s zijn dan gemaakt met een mobiele telefoon. Vaak zijn die documenten moeilijk of niet leesbaar en moeten we toch weer om duidelijker kopieën vragen.

Hierbij het verzoek om zoveel als mogelijk belangrijke documenten te scannen en in een pdf aan te leveren. Of een ‘echte’ kopie op papier met de post. Of het origineel (wij moeten alles 7 jaar bewaren). En een tip: check even het document voor je het verzendt. Als het op de eigen pc slecht leesbaar is, zal dat bij ons niet anders zijn.

EP stemt definitief voor emissievrije auto’s vanaf 2035

Vanaf 2035 mogen er in de EU geen nieuwe benzine- en dieselauto’s meer worden verkocht. Het Europees Parlement stemde met 340 stemmen voor, 279 tegen en 21 onthoudingen in met het afscheid van auto’s die rijden op fossiele brandstoffen.

Het parlement kwam in december al met de lidstaten overeen om al tussentijds de CO2-uitstoot voor auto’s en bestelwagens terug te dringen. Vanaf 2030 moeten auto’s 55% minder uitstoten en bestelwagens 50%. Er komt ook een nieuwe methode voor de beoordeling van de CO2-uitstoot gedurende de volledige levensloop van een voertuig.

In 2050 moet de EU klimaatneutraal zijn en om dat doel te bereiken moet de netto‑uitstoot van broeikas­gassen in 2030 in de EU met 55% zijn verminderd.

 

Overheidsfinanciën in gevaar door sterk verouderde ict fiscus

Grote delen van de overheidsfinanciën lopen binnen drie jaar gevaar door de ernstig vertraagde vernieuwing van cruciale ict-systemen bij de Belastingdienst. Dat hebben externe ict-deskundigen geschreven die deze vernieuwing onderzochten. Zij bevestigen interne analyses door de Belastingdienst, die in handen zijn van de NRC. De continuïteit van de belastingheffing staat op het spel, nu de Belastingdienst er volgens de deskundigen niet in lijkt te slagen verouderde technologie op tijd te vervangen.

Het gaat om de systemen voor loonheffing, waarmee de Belastingdienst jaarlijks meer dan 150 miljard euro aan belastingen en premies voor volks-, werknemers- en zorgverzekeringen binnenhaalt. Dat is bijna de helft van de totale rijksinkomsten. Ook het systeem voor de inkomstenbelasting loopt gevaar. Op basis hiervan komt jaarlijks zo’n 20 miljard binnen en keert de Belastingdienst miljarden aan burgers uit.

De krant schrijft dat het zogeheten platform Cool:Gen, waarop de belangrijkste ict-systemen voor de loon- en inkomstenheffingen draaien, vanaf eind 2026 niet meer technisch wordt ondersteund.

 

Vervanging toeslagenstelsel

Het kabinet heeft op papier nog steeds de ambitie om een grote stap te zetten richting afschaffing van het toeslagenstelsel, maar de Tweede Kamer is bezorgd over het gebrek aan voortgang op dat vlak. Niet alleen bij de oppositie maar ook bij coalitiepartijen groeit het ongeduld, nu concrete voorstellen voor een alternatief uitblijven.

Verantwoordelijk staatssecretaris Aukje De Vries erkent dat vervanging op termijn van het toeslagenstelsel een “belangrijke ambitie” is voor het kabinet, maar benadrukt dat dit wel zorgvuldig moet gebeuren. “Mensen hebben nu al moeite om rond te komen. Als je die stap zet, heel belangrijk dat er een solide en uitvoerbaar alternatief tegenover staat.”

Onze diensten