nieuwsbericht 2023-05

Liever vermogenden en bedrijven extra belasten dan bezuinigen

De Tweede Kamer heeft verschillende moties over vermogensverdeling aangenomen. Vooruitlopend op de mogelijkheid dat het kabinet in de Voorjaarsnota moet besluiten over de dekking van eventuele tegenvallers, heeft de Kamer bijvoorbeeld al het kabinet verzocht bij dekkingsopties eerst te kijken naar mogelijkheden ‘om een eerlijke bijdrage te vragen van vermogenden en winstgevende bedrijven, en bezuinigingen te voorkomen’. Dit ‘omdat de uitdagingen waar Nederland voor staat juist vragen om investeringen’. De motie van PvdA’er Nijboer en GroenLinkser Van der Lee behaalde een meerderheid van 83 stemmen.

 

Kabinet wil draaideurcontracten aanpakken

Het kabinet wil permanent tijdelijk werk sterk beperken. Na een reeks tijdelijke contracten bij een werkgever mag pas na vijf jaar weer met een nieuw tijdelijk contract worden gewerkt. Nu is die wachttijd een halfjaar. Deze lange onderbrekingstermijn gaat ook gelden voor uitzendkrachten die de werkgever inhuurt.

Het kabinet hoopt dat tijdelijke werknemers hierdoor eerder een vaste baan krijgen. Dit blijkt volgens de Volkskrant uit een conceptbrief van minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Van Gennip wil de voornemens dit jaar omzetten in wetsvoorstellen.

De minister kondigt aan dat ze de strijd tegen draaideurconstructies opvoert “om zo het perspectief op een contract voor onbepaalde tijd voor werknemers te vergroten”. Nu mag iemand in drie jaar tijd maximaal drie tijdelijke contracten uitdienen. Wanneer na de wachttijd van zes maanden een nieuwe reeks begint, is sprake van een ‘draaideurconstructie’. Die wil Van Gennip dus uitbannen met een wachttijd van vijf jaar.

Betalingsachterstand coronaschulden

Van de 103.514 ondernemers met een betalingsachterstand bij de coronabelastingschuld hebben er 73.415 nog geen enkele aflossing gedaan. Dit baart de Belastingdienst grote zorgen zo blijkt uit een Kamerbrief van staatssecretaris Van Rij. Het kabinet roept deze ondernemers op hun achterstand in te lopen, of om hulp te zoeken als dit niet mogelijk is.

In februari hebben ondernemers met een betalingsachterstand al een brief ontvangen met informatie. In maart ontvangen alle ondernemers een nieuwe brief met daarin ook een schuldoverzicht. In dit overzicht staat de totale belastingschuld, zowel de opgebouwde coronaschuld als overige belastingschulden. Als ondernemers geen verdere actie ondernemen, volgt er in april nog een brief, waarin ondernemers opgeroepen worden om binnen twee weken de opgebouwde achterstand in te lopen. Ook dan hebben ondernemers nog de mogelijkheid om versoepelingen aan te vragen. Zo kunnen ondernemers eenmalig een betaalpauze van maximaal zes maanden of twee kwartaaltermijnen krijgen. Ook is het mogelijk om de maandelijkse aflossingen om te zetten in kwartaalaflossingen. Door een combinatie van deze twee versoepelingen kan in de praktijk een adempauze van negen maanden gerealiseerd worden. Bedrijven die er financieel slecht voorstaan, maar die naar verwachting wel levensvatbaar zijn en een schuld hebben van € 10.000 of meer, kunnen onder voorwaarden de betalingsregeling van 60 maanden bovendien verlengen tot maximaal 84 maanden. Sinds begin januari 2023 is het mogelijk om digitaal een verzoek te doen om een of meer versoepelingen.

Vanaf half mei gaat de Belastingdienst beschikkingen versturen naar ondernemers die ondanks de eerdere brieven geen actie hebben ondernomen. Met zo’n beschikking kan een betalingsregeling worden ingetrokken. Ondernemers hebben na het ontvangen van deze brief nog twee weken de tijd om hun schuld te betalen. Vervolgens zal de Belastingdienst gefaseerd starten met invorderingsmaatregelen.

Onze diensten