nieuwsbericht 2023-07

D66 wil belastingvoordeel voor kleine investeerders in mkb terug

D66 wil het voor particulieren aantrekkelijker maken om te investeren in kleine ondernemers. De partij wil daarvoor het fiscale voordeel van stal halen dat vroeger bekendstond als de Tante Agaath-regeling.

Tweede Kamerlid Romke de Jong stelt vast dat veel mkb’ers moeite hebben financiering te vinden, ook voor investeringen in verduurzaming. Hij noemt als voorbeeld een bakker die zijn gasoven wil vervangen door een energiezuinige elektrische oven, of wellicht zonnepanelen wil aanschaffen of een elektrische bestelbus. “Dan heeft deze ondernemer geld nodig” zegt De Jong. “Als de bank een torenhoge rente vraagt, vinden buurtbewoners of familie het misschien interessant om te investeren. Ik wil dat aantrekkelijker en makkelijker maken”, aldus de D66’er in aanloop naar een Kamerdebat over bedrijfsfinanciering. Hij rekent op steun van in ieder geval de andere coalitiepartijen.

Onder de oude Tante Agaath-regeling, die bestond tussen 1997 en 2011, konden particulieren een deel van hun investering terugkrijgen via een belastingvoordeel. Zij waren daardoor goedkoper uit en liepen ook minder risico. De Jong wijst erop dat een vergelijkbare fiscale regeling in België ook wel een ‘winwinlening’ wordt genoemd.

 

Fiscus wacht met acties box 3 tot nieuwe uitspraak Hoge Raad

De Belastingdienst gaat het opleggen van definitieve aanslagen 2021 en 2022 aanhouden. Dit geldt alléén voor aanslagen met box 3-inkomen dat bestaat uit meer dan alleen banktegoeden, zoals inkomsten uit aandelen of vastgoed. Daarnaast wordt ook de afhandeling van bezwaarschriften box 3 over de jaren 2017 tot en met 2021 aangehouden. Het wachten is op nieuwe arresten van de Hoge Raad die meer duidelijkheid verschaffen.

Dat meldt het ministerie van Financiën. De reden voor de pauze is dat er op dit moment meerdere cassatieprocedures bij de Hoge Raad lopen waarin de vraag centraal staat of het rechtsherstel in box 3 voldoende in lijn is met het Kerstarrest. De uitkomst van deze procedures kan van belang zijn voor de vaststelling van aanslagen met box 3-inkomen en voor de uitkomst van bezwaarprocedures tegen deze aanslagen.

 

Belastingrechtspraak raakt verstopt

De Rechtspraak vraagt in het in deze week gepubliceerde jaarverslag speciaal aandacht voor de belastingrechtspraak die vastloopt, onder meer door grote hoeveelheden zogenoemde no cure, no pay-zaken en de onder druk staande toegang tot de rechter.

Minstens 70 procent van de WOZ-zaken en 95 procent van de bpm-zaken bij de rechtbanken is afkomstig van no cure, no pay-bureaus. Zij roepen burgers op bezwaar te maken tegen bijvoorbeeld de vastgestelde WOZ-waarde van hun huis, de belasting van hun personenauto (bpm) of tegen een parkeerbon. Als de burger in het gelijk wordt gesteld, draagt hij de toegewezen proceskostenvergoeding, vergoeding voor immateriële schade of dwangsom af aan het bureau. Daarbij worden regelmatig de grenzen van het vergoedingssysteem opgezocht om zoveel mogelijk financieel voordeel uit de procedure te halen. Niet voor de burger, maar voor het bureau zelf. Het gaat om tienduizenden (extra) zaken waarbij bureaus op deze wijze werken, waardoor de belastingrechtspraak verstopt raakt, met langere doorlooptijden en hogere kosten tot gevolg. Daarnaast verdringen deze zaken in toenemende mate andere zaken die vanuit maatschappelijk oogpunt van groter belang zijn. Ook bij Mulderzaken (verkeersboetes) speelt vergelijkbare problematiek.

Het onderwerp staat nu ook politiek op de agenda. Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurde onlangs een brief naar de Tweede Kamer waarin hij maatregelen aankondigt.

Onze diensten