nieuwsbericht 2023-08

Fiscus krijgt te maken met ‘soevereinen’ die niet willen betalen

Overheidsinstanties en bedrijven hebben steeds meer te stellen met Nederlanders die zichzelf buiten de maatschappij proberen te plaatsen. Deze zogenoemde soevereinen stoppen met het betalen van rekeningen en boetes of sturen post ongeopend terug. De Belastingdienst kreeg al duizenden brieven van soevereinen die niet willen betalen. Dat schrijft het AD.

De soevereinen maken zich schuldig aan intimidatie, slepende procedures en het publiceren van privégegevens van ambtenaren. Hun gedrag leidt tot meters papierwerk bij overheidsinstanties en bedrijven. Sommigen schrijven zich uit bij het Bevolkingsregister. Het leidt tot meer werk voor deurwaarders en soms tot uithuiszetting. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) ziet een toename van mensen die hun boetes niet betalen omdat ze zich geen onderdeel van de maatschappij voelen.

De omvang van de groep soevereinen is onbekend, maar het lijkt om duizenden mensen te gaan. De beweging kreeg de afgelopen maanden veel nieuwe aanwas vanuit anti-overheidsactivisten, een groep die groeide tijdens de coronapandemie, aldus het AD.

 

Reservefonds VvE behoort tot box 3

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het aandeel van iemand in een reservefonds van een VvE een box 3-bezitting is.

Een appartementseigenaar betaalt maandelijks servicekosten aan de vereniging van eigenaren (VvE) van een appartementencomplex. Zijn appartementsrecht kwalificeert zich als eigen woning in de zin van de Wet inkomstenbelasting. Een deel van de servicekosten wordt toegevoegd aan een reservefonds voor toekomstig onderhoud van het appartementencomplex. De inspecteur heeft bij de aanslagregeling IB/PVV 2017 € 9.408 in de rendementsgrondslag van box 3 begrepen als het aan de appartementseigenaar toe te rekenen aandeel in het reservefonds van de VvE. Hof Arnhem-Leeuwarden (NTFR 2022/2588) heeft geoordeeld dat het lidmaatschap van een VvE een vermogensrecht is. In cassatie bij de Hoge Raad houdt de beslissing van hof Arnhem-Leeuwarden stand en de Hoge Raad verklaart het cassatieberoep ongegrond.

Helaas kwam niet ter sprake welke van de drie percentages uit de Wet rechtsherstel box 3 het forfaitaire rendement uit dat aandeel in de VvE berekend moest worden: dat voor bank- en spaartegoeden, of het veel hogere percentage voor de overige bezittingen. Inmiddels heeft de staatssecretaris van Financiën in de Voorjaarsnota 2023 aangegeven voornemens te zijn wettelijk te regelen dat zo’n aandeel tot de bank- en spaartegoeden wordt gerekend.

 

Gezocht: kwartiermaker

In het coalitieakkoord staat dat het kabinet het vertrouwen van de burgers in de overheid wil herstellen. Eén van de maatregelen die hieraan moet bijdragen is het instellen van een laagdrempelige onafhankelijke fiscale rechtshulp. Burgers kunnen op dit moment al terecht bij diverse partijen voor rechtshulp. Maar deze hulp is niet voor iedereen toereikend of betaalbaar. Soms kan het gebeuren dat iemand vastloopt.

Daarom wil het kabinet dat er een Belangenbehartiger voor belastingplichtigen en toeslaggerechtigden komt voor als zaken zijn vastgelopen. Als eerste stap wordt een kwartiermaker geworven om een ontwerp te maken voor de inrichting van de onafhankelijke Belangenbehartiger. Volgens de profielschets wordt van de nieuwe kwartiermaker kennis van en ervaring met organisatieadvies en inrichtingsvraagstukken verwacht. Hij of zij heeft affiniteit met de doelgroep van de Belangenbehartiger, dat zijn met name burgers, zzp’ers en kleine mkb’ers die vastlopen in de veelvoud of samenloop van regelingen of last hebben van ontwrichtende financiële gevolgen op het gebied van belastingen en toeslagen.

Onze diensten