nieuwsbericht 2023-09

Voorstel verplichte AOV in 2024 verwacht

De regering heeft eerder samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord gesloten. Onderdeel van dat akkoord is een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ondernemers.

Hoe de verplichte AOV er precies uit gaat zien, is nog niet bekend. Het Ministerie van Sociale Zaken werkt op dit moment de wet uit op basis van een adviesrapport van de Stichting van de Arbeid.
Naar verwachting zijn dit de hoofdlijnen:

  • Betaal je inkomstenbelasting over de winst uit je onderneming, dan ben je verplicht een AOV te hebben. De verplichting geldt ook voor meewerkende partners.
  • De jaarpremie bedraagt tussen de 7,5 en 8% van het laatst verdiende inkomen. Is je laatst verdiende inkomen hoger dan 143% van het wettelijk minimumloon, dan betaal je over het bedrag dat je meer winst had geen premie.
  • De uitkering is 70 procent van je laatstverdiende inkomen (winst uit onderneming). De maximale uitkering is 100 procent van het wettelijk minimumloon.
  • Als je arbeidsongeschikt raakt, moet je het eerste jaar zelf financieel overbruggen. Na dat jaar ontvang je de uitkering.
  • De premie is fiscaal aftrekbaar.

Belastingadviseur en boekhouder op basis van AI

ICT-bedrijf Gekko claimt de eerste belastingadviseur op basis van AI te hebben gelanceerd: de chatbot GekkoBot. Die is gebaseerd op algoritmes van ChatGPT. ‘Hiermee kunnen alle ondernemers op Gekko snel en eenvoudig fiscaal advies inwinnen over belastingen.’ En een AI-boekhouder staat ook al op de planning.

De chatbot is beschikbaar voor ruim 150.000 ondernemers die zakendoen met Gekko. Dat biedt met name kleine ondernemers administratieve IT-tools en diensten, zoals urenregistratie, het scannen van bonnen, het versturen van offertes en facturen.

Naast de lancering van GekkoBot wordt er ook gewerkt aan een integratie waarbij ChatGPT automatisch boekingen in het systeem verwerkt als een soort persoonlijke AI-boekhouder.

 

Vervolgprocedure Box 3

Er is de afgelopen maanden overleg geweest tussen diverse belangenorganisaties over de procedures voor de massaalbezwaarplusprocedure voor box 3.

Er zullen waarschijnlijk vier procedures opgestart worden. De rechtsvragen zijn daarbij door het ministerie van Financiën en de belangenorganisaties afgestemd. Deze procedures gaan in de kern om antwoord te krijgen op de vraag of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben ingediend tegen hun aanslag box 3 over de jaren 2017 tot en met 2020 (de zogeheten niet-bezwaarmakers), toch recht hebben op rechtsherstel conform de Wet rechtsherstel box 3.

Het ministerie van Financiën zag naar aanleiding van de rechterlijke uitspraak van mei 2022 geen redenen de niet-bezwaarmakers te compenseren. Na veel discussies met de belangenorganisaties en in de politiek is later toch de massaalbezwaarplusprocedure voor de niet-bezwaarmakers ingesteld. Daarin worden in de vier procedures alle mogelijke argumenten gepresenteerd in de hoop dat de Hoge Raad alsnog zal besluiten dat ook niet-bezwaarmakers recht hebben op rechtsherstel.

Onze diensten