nieuwsbericht 2023-10

Steeds meer CAO’s met afspraken over zzp’ers

Een opvallende trend is dat steeds meer collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) ook afspraken bevatten voor zzp’ers. Hoewel cao’s traditioneel tussen werkgevers en werknemers worden gesloten, zijn er nu negen cao’s die specifieke bepalingen voor zzp’ers omvatten. Deze cao’s omvatten diverse sectoren, waaronder architectuur, toneel en dans, en kunsteducatie. Meestal wordt in de overeenkomsten een minimumtarief vastgelegd om zzp’ers te beschermen tegen onredelijk lage tarieven.

Zzp-organisaties zijn kritisch over deze ontwikkeling, omdat de vrijheid van ondernemers in het gedrang komt als tariefafspraken worden opgelegd.

Aan de andere kant is er sprake van een kwetsbare positie van bepaalde zzp’ers, zoals pakketbezorgers, die vatbaar zijn voor uitbuiting. Voorstanders stellen dat dergelijke maatregelen essentieel zijn om deze groep te beschermen.

Deskundigen en betrokken partijen zijn het erover eens dat er behoefte is aan duidelijkere wetgeving met betrekking tot zzp’ers. De huidige wetgeving (wet DBA) blijkt verwarrend en wordt zelden gehandhaafd. Hierdoor blijft onduidelijkheid bestaan over de status van schijnzelfstandigheid en de rechten van zzp’ers.

 

Extra belasting voor banken?

Nederland moet banken ook een extra belasting opleggen, net als Italië. Dat zegt Barbara Oosters, projectleider Eerlijke Bankwijzer bij ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib, in reactie op de forse kwartaalwinsten van ING en ABN AMRO.

Beide banken zagen hun winst afgelopen kwartaal bijna verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder, terwijl ze hun spaarrente maar beperkt opschroeven en bijvoorbeeld huizenkopers veel meer rente moeten betalen voor hypotheken.

In de ogen van Oosters zou Nederland een voorbeeld kunnen nemen aan Italië waar de regering dit jaar een extra belasting gaat heffen op de zogeheten overwinsten van banken in het land, om belastingverlagingen op een ander vlak te financieren en extra hypotheeksteun te geven aan starters op de woningmarkt.

 

Zzp‘ers en pensioenopbouw

Of en op welke manier zzp’ers hun pensioen regelen, blijkt sterk afhankelijk van hun besteedbaar inkomen. Zzp’ers die minder verdienen zijn veel minder actief bezig met hun pensioen dan degenen die meer verdienen. Bovendien kennen ze de fiscale regels slechter en hebben ze een minder goed beeld van de hoogte van hun huidige pensioen.

Dat blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim zestienhonderd zzp’ers naar aanleiding van de nieuwe pensioenwet. Van alle ondervraagden zegt 38 procent actief bezig te zijn met het regelen van het pensioen. Maak je onderscheid op basis van inkomen, dan ontstaan er grote verschillen. 54 procent van de zzp’ers met een hoog inkomen (besteedbaar maandinkomen boven de vierduizend euro) is actief bezig met zijn of haar pensioen. Bij de laagste inkomens (besteedbaar maandinkomen onder de tweeduizend euro), ligt dat percentage ruim de helft lager op 25 procent.

Dat percentage is uiteraard vooral leeftijdsafhankelijk. Slechts drie op de tien zzp’ers onder de vijftig jaar hebben een redelijk tot heel goed beeld van de stand van hun pensioen. Pas vanaf het vijftigste levensjaar zegt een meerderheid dat te hebben. Hierbij geldt weer dat de hogere inkomens een beter beeld hebben dan de lagere inkomens.

Onze diensten