nieuwsbericht 2024-01

Inkomsten- en Vennootschapsbelasting 2023

Binnenkort zal de Belastingdienst brieven verzenden over de aangiften Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting over 2023, met daarin informatie over vanaf wanneer de aangifte gedaan kan worden (dat is vanaf 1 maart 2024) en wanneer de aangifte gedaan moet zijn (1 mei 2024, maar dat is zonder uitstel).

Wij vragen voor al onze klanten uitstel tot het doen van aangifte aan. Als (bij de Belastingdienst genoteerde) belastingconsulent geeft dat ons de tijd om uiterlijk begin 2025 alle aangiftes 2023 af te ronden. Dat uitstel gaat dus verder dan het uitstel wat belastingplichtigen zelf kunnen aanvragen, dat is meestal tot 1 september.

Dat we dat voor iedereen uitstel aanvragen is vooral uit praktisch oogpunt. Anders moeten we per klant naar de mogelijkheden gaan kijken en bestaat het gevaar dat wij voor klanten geen uitstel aangevraagd hadden terwijl het toch uiteindelijk wel nodig was (door onvoorziene gebeurtenissen).

In de werkelijke planning en uitvoering houden wij uiteraard rekening met de wensen van onze klanten. De klanten waar wij nog nadere informatie van nodig hebben voor het aanvragen van het uitstel zullen wij individueel benaderen.

Veel klanten hebben ons gemachtigd tot het gebruik van de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA).

In de VIA heeft de Belastingdienst bepaalde relevante gegevens t.b.v. de aangifte al verwerkt en dat scheelt uiteraard tijd. Voor de klanten waar deze machtiging nog niet voor geregeld is zullen wij dat in gang zetten.

 

Koning moet belasting betalen, vinden Eerste en Tweede Kamer

De dagen dat de koning geen inkomstenbelasting hoeft te betalen zijn geteld. In zowel de Eerste als de Tweede Kamer is er nu een vereiste tweederde meerderheid om de grondwet te wijzigen.

D66 komt met een voorstel om ook op de deurmat van het paleis een blauwe envelop te laten bezorgen, meldt het AD.

De belastingvrijdom van de koning is geregeld in de grondwet. Afschaffing vereist dus een grondwetswijziging, waarbij uiteindelijk minimaal 100 van de 150 Kamerleden en 50 van de 75 senatoren voor moeten stemmen. Die tweederde meerderheden zijn nu voor het eerst binnen handbereik.

 

KVK: meer stoppers en kleine toename starters in 2023

Het aantal ondernemingen dat vorig jaar stopte, is fors toegenomen. Ook het aantal faillissementen nam in 2023 sterk toe. Het aantal starters liet daarbij slechts een geringe toename zien, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) in het Jaarrapport Bedrijvendynamiek 2023.

Het aantal ondernemingen dat stopte, kwam uit op bijna 147.500. Dat waren er 8 procent meer dan in 2022. In 2023 waren er ruim 276.000 startende ondernemingen, ofwel slechts 2 procent meer dan in het jaar ervoor.

In absolute cijfers nam het aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen wel toe. Op 1 januari 2024 waren dat er ruim 2,5 miljoen, tegen iets minder dan 2,4 miljoen een jaar eerder. Dat is een stijging van 5 procent.

Het aantal faillissementen nam in 2023 toe met 64 procent tot ruim 3300. De stijging was het sterkst in de sectoren detailhandel, cultuur, sport en recreatie en de horeca. In de sector detailhandel waren er daarentegen ook veel starters.

Het aantal faillissementen keert daarmee terug tot het niveau van voor de coronaperiode. De noodzaak om coronasteun en uitgestelde belastingen terug te betalen doet, zoals verwacht, steeds meer bedrijven de das om.

De sector gezondheidszorg springt eruit met de grootste daling van het aantal starters en de sterkste toename van het aantal stoppers. Ook de horeca kende naast een bovengemiddeld aantal faillissementen een sterke toename van het aantal stoppers.

Daarnaast was er sprake van een uittocht in de bouwsector. In de bouw kwamen er geen starters bij en nam het aantal stoppers met 19 procent toe.

Onze diensten