nieuwsbericht 2024-02

Brandbrief over mogelijk loslaten verlaagd btw-tarief cultuur

In een brandbrief zet de Taskforce culturele en creatieve sector namens alle werkenden, zelfstandigen en organisaties uit de gehele culturele, erfgoed- en creatieve sector de bezwaren tegen het loslaten van het verlaagde btw-tarief en de voordelen van het lage tarief (ook voor het publiek) uiteen.

In de brief komt naar voren dat het afschaffen van het lage btw-tarief het streven naar een brede toegankelijkheid en spreiding van cultuur ondermijnt en het raakt de bestaanszekerheid van de meer dan 300.000 mensen die in de sector werkzaam zijn. Verhoging van btw betekent dat naar de film gaan meer gaat kosten, boeken duurder worden, evenementen, theater, festivals en tentoonstellingen minder toegankelijk worden, aankoop van kunstwerken duurder wordt en dat het behoud van cultureel erfgoed lastiger wordt vanwege toenemende kosten. Verhoging van het btw-tarief zou ook bredere overheidsdoelstellingen schaden, zoals het bevorderen van de leesvaardigheid in Nederland.

Ook worden werkenden, zelfstandigen en organisaties hard getroffen bij een btw-verhoging. De culturele en creatieve sector behoort tot een branche met het hoogste aandeel zzp’ers in Nederland. Een verhoging van het btw-tarief zorgt ervoor dat zij in één klap 12% duurder worden om in te huren door opdrachtgevers, omdat veel opdrachtgevers in de sector geen recht hebben op btw-aftrek. De taskforce geeft aan hierover met de staatssecretaris in gesprek te willen gaan.

 

Pensioenfondsen roepen op pensioenwet niet te veranderen

ABP, het grootste pensioenfonds van Nederland, roept de politiek op om niet meer te sleutelen aan de pensioenwet voor de grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel.

De bestuursvoorzitter van ABP stelt dat een na de verkiezingen opnieuw ontstane discussie over de wet voor onrust zorgt. Hij noemt dit “absoluut onwenselijk”. Ook andere grote pensioenfondsen benadrukken dat het heel belangrijk is dat de al ingezette veranderingen doorgaan.

Dankzij de overgang naar het vernieuwde pensioenstelsel mocht ABP volgens hem al gebruikmaken van soepelere regels. Daardoor konden miljoenen pensioenen bij het ambtenarenfonds per januari dit jaar bijvoorbeeld met ruim 3 procent omhoog.

Bij metaalfonds PMT is de boodschap vergelijkbaar als bij ABP. “Er is ook geen weg terug”, stelt de voorzitter namens de werkgevers bij het fonds. “We hebben onze werkgevers en deelnemers meegenomen in de ontwikkelingen en komende veranderingen, en er wordt hard gewerkt aan de ICT ter voorbereiding op de invoering van de wet.”

Er liggen voorstellen van sommige Kamerleden om toch weer naar de pensioenwet te kijken. Duidelijk is dat de tegenstanders van het nieuwe pensioenstelsel nu een meerderheid hebben in de Kamer. Drie van de vier partijen aan de formatietafel (PVV, NSC en BBB) willen de wet aanpassen.

 

Afbouw saldering komt te vroeg voor eigenaren zonnepanelen

In Nederland zijn nog honderdduizenden adressen waar zonnepanelen liggen in combinatie met een oude elektriciteitsmeter, die niet geschikt is om salderen af te bouwen. Dat blijkt uit onderzoek van consumentenprogramma Kassa.

Volgens Netbeheer Nederland zijn er ongeveer 650.000 adressen waar nog een elektriciteitsmeter hangt die hiervoor niet geschikt is. Netbeheer Nederland schat dat ruim de helft daarvan zonnepanelen heeft. Dat zijn ruim 300.000 adressen.

Als de Eerste Kamer komende week zou instemmen met de afbouw van de saldering, dan krijgen de netbeheerders de opdracht van de overheid om de oude elektriciteitsmeters te vervangen. Gezien de hoeveelheid werk om het netwerk te verzwaren én de aantallen nog te vervangen meters verwacht Netbeheer Nederland dit in het najaar van 2026 afgerond te hebben.

Onlangs constateerden diverse belangenorganisaties dat het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor zonnepanelen vol zit met onzekerheden en is gebaseerd op aannames. Zij roepen de Eerste Kamer daarom op om tegen het voorstel te stemmen “zoals het er nu ligt”.

Onze diensten