nieuwsbericht 2024-03

Alternatieven voor toeslagenstelsel in kaart gebracht

Het kabinet heeft de ambitie uitgesproken om het toeslagenstelsel af te schaffen. Inmiddels is hierover het eindrapport Toekomst Toeslagen naar de Tweede Kamer gestuurd.

In het rapport worden verschillende maatregelen uitgewerkt. Daarbij is gekeken naar mogelijkheden voor het afschaffen van het stelsel, het vereenvoudigen van het stelsel of het fundamenteel aanpassen. Voor elk alternatief is in beeld gebracht welke stappen de komende jaren al gezet kunnen worden en wat mensen moeten doen om een toeslag te ontvangen en wat de risico’s zijn dat ze bedragen moeten terugbetalen. Daarnaast is gekeken naar inkomenseffecten, de uitvoerbaarheid en de mate waarin het oplossingen biedt voor de belangrijkste problemen van het huidige stelsel.

Ondertussen werkt het kabinet blijvend aan verbeteringen in het huidige stelsel. Deze kabinetsperiode zijn al stappen gezet met een nieuwe financiering van de kinderopvang en door de huurtoeslag te vereenvoudigen. Ook wordt het toeslagpartnerbegrip aangepast. Dat zorgt ervoor dat grootouders die bijvoorbeeld vanwege mantelzorg met hun kinderen en kleinkinderen in één huis wonen niet meer gekort worden op hun toeslagen.

 

Tweede Kamer bezorgd over verwachte uitstroom bij fiscus

De Belastingdienst staat voor een immense uitdaging nu bekend is geworden dat de komende jaren zeker 12.000 nieuwe medewerkers moeten worden geworven. Deze drastische personeelsuitbreiding is voornamelijk het gevolg van een aanzienlijk aantal medewerkers dat op korte termijn met pensioen zal gaan.

Die ontwikkeling baart grote zorgen bij Kamerleden. Het werven van 12.000 fte komt neer op bijna de helft van het totale personeelsbestand van de Belastingdienst.

In reactie hierop stelt demissionair staatssecretaris Van Rij van Financiën dat de uitdaging groot maar beheersbaar is. Hij benadrukt echter dat pas over enkele jaren, wanneer alle systemen zijn vervangen en de Belastingdienst grote hervormingen kan doorvoeren, de precieze risico’s duidelijk zullen worden. Voor nu is de fiscus in staat om het tekort aan te pakken. Van Rij benadrukt dat er actief wordt geworven en dat hijzelf lezingen geeft bij opleidingen om mensen enthousiast te maken voor een baan bij de Belastingdienst. Desalniettemin erkent de staatssecretaris dat het aantrekken van technisch personeel uiterst moeilijk is in de huidige arbeidsmarkt. “We weten allemaal dat het in deze krappe arbeidsmarkt een uitdaging is om ICT’ers aan te trekken”, aldus Van Rij.

 

NSC wil niet wachten tot nieuw kabinet met box 3-wetgeving komt

Nieuw Sociaal Contract (NSC) dringt er bij demissionair staatssecretaris Marnix van Rij op aan om het wetsvoorstel voor een nieuwe belasting op inkomen uit sparen en beleggen snel naar de Tweede Kamer te sturen.

Het wetsvoorstel moet uiterlijk in mei bij de Kamer liggen om te voorkomen dat de deadline van 1 januari 2027 wordt overschreden. Dat zou leiden tot aanzienlijke vertraging, met een prijskaartje van €400 miljoen per jaar. Een binnenkort verwacht nieuw arrest van de Hoge Raad over box 3 voegt extra urgentie toe, aangezien een negatieve uitkomst grote gevolgen kan hebben voor de huidige heffing en mogelijk miljarden extra kosten voor de schatkist met zich meebrengt.

Het wetsvoorstel voor een nieuwe vermogensrendementsheffing, gebaseerd op het werkelijke rendement van spaarders en beleggers, ligt sinds januari in concept klaar op het ministerie van Financiën. Ondanks eerdere plannen om de nieuwe wetgeving per 2025 in te voeren, is de deadline verschoven naar 2027. Dit vanwege langdurige discussies in de Kamer en uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst.

Staatssecretaris Van Rij zei tot nu toe dat hij indiening van het wetsvoorstel niet vond passen bij de demissionaire status van het kabinet. Tegen het FD zegt Van Rij nu naar aanleiding van de oproep van NSC dat hij ervoor open staat om het wetsvoorstel alsnog naar de Kamer te sturen, maar hij benadrukt dat daar een expliciet verzoek voor nodig is. De NSC overweegt een motie in te dienen tijdens een komend Kamerdebat om dat verzoek te ondersteunen.

Onze diensten