De berichtenbox

Onlangs waren wij (online) bij de intermediairdagen van de Belastingdienst. Daar kregen wij de vraag of wij onze klanten nog eens op het bestaan en...

Lees verder

De verleggingsregeling voor de btw

Vanuit een onderneming wordt er zaken gedaan met verschillende leveranciers en afnemers. Iedere onderneming moet over elk soort goederen of diensten haar btw afdragen volgens...

Lees verder

Eisen aan facturen

Een factuur moet aan de factuurvereisten voor de btw voldoen. Die zijn in de Wet op de Omzetbelasting 1968 benoemd in artikel 35a en de...

Lees verder

Dit jaar nog investeren of juist niet?

Bij investeringen in bedrijfsmiddelen kan (naast de afschrijvingen) in sommige gevallen een deel van het investeringsbedrag van de winst afgetrokken worden, de zogenoemde investeringsaftrek. Er...

Lees verder

Stopzetten aftrek scholingskosten

Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat de aftrek van scholingsuitgaven per 2018 afgeschaft wordt. In de huidige regeling kan de belastingplichtige kosten voor een...

Lees verder

Zelf (online) boekhouden

In 2015 deed ruim een derde (36%) van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) aan online boekhouden, blijkt uit onderzoek onder 150 ondernemers. In 2013 was...

Lees verder

De bewaarplicht

Ondernemers zijn wettelijk verplicht de administratie 7 jaar te bewaren. Dan gaat het om de basisgegevens, zoals het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, de voorraadadministratie,...

Lees verder